Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 8k
Marţi, 16 iulie 2019 - Strasbourg

3. Declarația candidatei la postul de președinte al Comisiei (dezbatere)
Stenograma

Ursula von der Leyen (candidată la postul de președinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Nigel Farage, neafiliat.

A intervenit Ursula von der Leyen.

Au intervenit Nico Semsrott pentru a solicita respectarea Regulamentului de procedură (Președintele a întrerupt vorbitorul, nefiind vorba despre o solicitare de respectare a Regulamentului), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni și Roberts Zīle.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel și Sylvie Guillaume.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Au intervenit Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett și Pedro Marques.

A intervenit Ursula von der Leyen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 13.00.)

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate