Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg

3. Uttalande av kandidaten till posten som kommissionens ordförande (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ursula von der Leyen (kandidat till posten som kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för ID-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Nigel Farage, grupplös.

Talare: Ursula von der Leyen.

Talare: Nico Semsrott tog upp en ordningsfråga (eftersom inlägget inte gällde en ordningsfråga, avbröt talmannen talaren); Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni och Roberts Zīle.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel och Sylvie Guillaume.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett och Pedro Marques.

Talare: Ursula von der Leyen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.00.)

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy