Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och ID hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

CONT-utskottet: Lara Wolters i stället för Paul Tang

CULT-utskottet: Catherine Griset

JURI-utskottet: Lara Wolters i stället för Kati Piri

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy