Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 юли 2019 г. - Страсбург

7. Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на румънското председателство на Съвета (2019/2685(RSP))

Viorica Dăncilă (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nicolas Bay, от името на групата ID, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, и Jake Pugh, независим член на ЕП.

Изказаха се Maroš Šefčovič и Viorica Dăncilă.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 16.06 ч.)

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност