Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg

7. Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av det rumänska rådsordförandeskapet (2019/2685(RSP))

Viorica Dăncilă (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dragoş Tudorache för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, och Jake Pugh, grupplös.

Talare: Maroš Šefčovič och Viorica Dăncilă.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.06.)

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy