Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg

9. Val av kommissionens ordförande
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han, i enlighet med artikel 124 i arbetsordningen, hade mottagit ett förslag från Europeiska rådet om Ursula von der Leyen som kandidat till ämbetet som kommissionens ordförande.

Talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 124.2 i arbetsordningen.

Följande ledamöter utsågs till rösträknare: Ivan David, Christel Schaldemose, Jessica Stegrud, Raphaël Glucksmann, Paolo Borchia, Kateřina Konečná, Stéphane Séjourné och Irena Joveva.

Man övergick till omröstningen.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.42 för rösträkningen.)

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy