Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg

11. Val av kommissionens ordförande (meddelande av resultatet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp resultatet av omröstningen:

Antal ledamöter i parlamentet: 747

Majoritet av ledamöterna i parlamentet: 374

- antal röstdeltagande: 733

- röster för: 383

- röster emot: 327

- nedlagda röster: 22

- ogiltiga röstsedlar: 1

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll) (bilaga 1 i protokollet av den 16.7.2019)

Talmannen konstaterade att kandidaten Ursula von der Leyen hade valts av Europaparlamentet och gratulerade henne till att ha blivit vald.

Talmannen förklarade att han, i enlighet med artikel 124.3 i arbetsordningen, skulle meddela rådet att kandidaten hade valts och uppmana rådet och kommissionens valda kandidat att i samförstånd nominera de övriga personer som de ville utse till ledamöter av kommissionen (P9_TA(2019)0002).

Talare: Ursula von der Leyen (nyvald kommissionsordförande).

(Sammanträdet avbröts kl. 19.38.)

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy