Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Úterý, 16. července 2019 - Štrasburk

13. Provádění globální strategie EU (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Provádění globální strategie EU (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claire Fox, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Charlie Weimers za skupinu ECR, Özlem Demirel za skupinu GUE/NGL, Nathan Gill – nezařazený poslanec, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula a Alexander Alexandrov Yordanov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Neena Gill, Martin Horwood, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Rowland, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward a Mick Wallace.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí