Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Tirsdag den 16. juli 2019 - Strasbourg

13. Gennemførelse af EU's globale strategi (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Gennemførelse af EU's globale strategi (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claire Fox, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Özlem Demirel for GUE/NGL-Gruppen, Nathan Gill, løsgænger, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula og Alexander Alexandrov Yordanov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Neena Gill, Martin Horwood, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward og Mick Wallace.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik