Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Tiistai 16. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

13. EU:n globaalistrategian täytäntöönpano (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n globaalistrategian täytäntöönpano (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Renew-ryhmän puolesta Hilde Vautmans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claire Fox, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta, Özlem Demirel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nathan Gill, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Neena Gill, Martin Horwood, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Robert Rowland, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward ja Mick Wallace.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö