Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 16. srpnja 2019. - Strasbourg

13. Provedba Globalne strategije EU-a (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Provedba Globalne strategije EU-a (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renewa, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Claire Fox, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nathan Gill, nezavisni zastupnik, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula i Alexander Alexandrov Yordanov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Neena Gill, Martin Horwood, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Robert Rowland, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward i Mick Wallace.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti