Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 16 lipca 2019 r. - Strasburg

13. Wdrożenie globalnej strategii UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wdrożenie globalnej strategii UE (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew - odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claire Fox, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Charlie Weimers w imieniu grupy ECR, Özlem Demirel w imieniu grupy GUE/NGL, Nathan Gill niezrzeszony, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula i Alexander Alexandrov Yordanov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Neena Gill, Martin Horwood, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward i Mick Wallace.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności