Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 16 juli 2019 - Strasbourg

13. Genomförande av EU:s globala strategi (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Genomförande av EU:s globala strategi (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claire Fox; Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Özlem Demirel för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill, grupplös, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula och Alexander Alexandrov Yordanov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Neena Gill, Martin Horwood, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Robert Rowland; Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward och Mick Wallace.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy