Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 16 juli 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.Verklaring van de kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Balans van het Roemeense voorzitterschap van de Raad (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Verkiezing van de voorzitter van de Commissie
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Verkiezing van de voorzitter van de Commissie (bekendmaking van de uitslag)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Tenuitvoerlegging van de integrale EU-strategie (debat)
 14.Situatie in Venezuela (debat)
 15.Situatie in de Perzische Golf (debat)
 16.Situatie in Moldavië (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van de voorzitter van de Commissie
Notulen (120 kb) Presentielijst (66 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (120 kb) Presentielijst (66 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (70 kb) Presentielijst (11 kb)    
 
Notulen (232 kb) Presentielijst (71 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid