Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 14k
Trešdiena, 2019. gada 17. jūlijs - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Honkongā (2019/2732(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Alyn Smith, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alexandra Louise Phillips, Gina Dowding, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Viola von Cramon un Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Honkongā (B9-0013/2019);

—   Anna Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par stāvokli Honkongā (B9-0015/2019);

—   Kati Piri un Tonino Picula S&D grupas vārdā – par stāvokli Honkongā (B9-0017/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Leila Chaibi, Miguel Urbán Crespo, María Eugenia Rodriguez Palop, Manon Aubry, Stelios Kouloglou un Anne-Sophie Pelletier, GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Honkongā (B9-0019/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par stāvokli Honkongā (B9-0021/2019);

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā– par stāvokli Honkongā (B9-0023/2019).

II.   Stāvoklis pie ASV un Meksikas robežas (2019/2733(RSP))

—   Tineke Strik, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Magid Magid, Damien Carême, Yannick Jadot, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Niklas Nienaß, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Ellie Chowns, Grace O'Sullivan, Scott Ainslie, Salima Yenbou, Caroline Roose, Sarah Wiener, Reinhard Bütikofer un Pierrette Herzberger Fofana, Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0014/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0024/2019);

—   Susanna Ceccardi, Gerolf Annemans, Georg Mayer, Lars Patrick Berg, Peter Kofod un Jérôme Rivière ID grupas vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0026/2019);

—   Kati Piri un Nacho Sanchez Amor S&D grupas vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0027/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Malin Björk, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Sira Rego, Stelios Kouloglou un Anne Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0028/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, David Lega un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0029/2019);

—   Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par stāvokli pie ASV un Meksikas robežas (B9-0030/2019).

III.   Krievija, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvoklis (2019/2734(RSP))

—   Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Catherine Rowett, Viola Von Cramon Taubadel, Petra De Sutter, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Henrike Hahn, Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Gina Dowding un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvokli (B9-0012/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz Wolski, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský un Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvokli (B9-0016/2019);

—   Kati Piri un Isabel Santos S&D grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvokli (B9-0018/2019);

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Manon Aubry, Stelios Kouloglou un Anne Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvokli (B9-0020/2019);

—   Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari un Sandra Kalniete PPE grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvokli (B9-0022/2019);

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache un Marie Pierre Vedrenne grupas "Renew" vārdā – par Krieviju, it īpaši vides aktīvistu un politieslodzīto no Ukrainas stāvokli (B9-0025/2019).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika