Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 юли 2019 г. - Страсбург

3. Внесени документи

Внесени са следните документи

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0001/2019 - C9-0014/2019 - 2019/2029(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0002/2019 - C9-0015/2019 - 2019/2030(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0003/2019 - C9-0016/2019 - 2019/2031(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0004/2019 - C9-0017/2019 - 2019/2032(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0005/2019 - C9-0021/2019 - 2019/2033(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0006/2019 - C9-0022/2019 - 2019/2034(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0007/2019 - C9-0024/2019 - 2019/2035(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0009/2019 - C9-0027/2019 - 2019/2038(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2019 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N9-0010/2019 - C9-0030/2019 - 2019/2040(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-03/A/19 - Европейска сметна палата (N9-0011/2019 - C9-0031/2019 - 2019/2043(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-04/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0012/2019 - C9-0032/2019 - 2019/2044(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-05/T/19 - Европейска сметна палата (N9-0013/2019 - C9-0033/2019 - 2019/2045(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/T/19 - Европейска сметна палата (N9-0014/2019 - C9-0034/2019 - 2019/2046(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0015/2019 - C9-0035/2019 - 2019/2047(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-08/A/19 - Европейска сметна палата (N9-0016/2019 - C9-0036/2019 - 2019/2048(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-09/A/19 - Европейска сметна палата (N9-0017/2019 - C9-0037/2019 - 2019/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-10/C/19 - Европейска сметна палата (N9-0018/2019 - C9-0038/2019 - 2019/2050(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-11/A/19 – Европейска сметна палата (N9-0019/2019 - C9-0039/2019 - 2019/2051(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-12/C/19 – Европейска сметна палата (N9-0020/2019 - C9-0040/2019 - 2019/2052(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2019 - Комитет на регионите (N9-0021/2019 - C9-0046/2019 - 2019/2053(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 1/2019 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N9-0022/2019 - C9-0047/2019 - 2019/2054(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност