Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 юли 2019 г. - Страсбург

5. Делегирани актове (член 111 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на комплектите перила и комплектите парапети, предназначени да се използват в строителството единствено с цел предотвратяване на падания, като при това не са подложени на вертикално натоварване от конструкцията (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 3месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност