Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Středa, 17. července 2019 - Štrasburk

5. Akty v přenesené pravomoci (článek 111 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, pokud jde o použitelné systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností sestav pro balustrády a sestav pro zábradlí, které jsou zamýšleny pro použití ve stavbách výhradně k zabránění pádům a nejsou vertikálně zatíženy konstrukcí (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. března 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 3 měsíce na žádost Rady

předáno příslušnému výboru: IMCO

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí