Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. juli 2019 - Strasbourg

5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: 3 måneder på Rådets anmodning

henvist til kor. udv. IMCO

Seneste opdatering: 28. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik