Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Keskiviikko 17. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artikla)

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä niiden sovellettavien järjestelmien osalta, joilla arvioidaan ja tarkistetaan sellaisten rakennuskohteessa yksinomaan putoamisen estämiseen tarkoitettujen kaide- ja käsijohdesarjojen suoritustason pysyvyys, joihin ei kohdistu pystysuoraa kuormitusta rakenteesta (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö