Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. júla 2019 - Štrasburg

5. Delegované akty (článok 111 rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. marca 2019

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 3 mesiace na žiadosť Rady

predložené gestorskému výboru: IMCO

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia