Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 17 juli 2019 - Strasbourg

5. Delegerade akter (artikel 111 i arbetsordningen)

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 3 månader, på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy