Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 12k
Srijeda, 17. srpnja 2019. - Strasbourg

6. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu sljedivosti određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina određenih nepoželjnih tvari u hrani za životinje (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za metilni ester 2,5 diklorbenzojeve kiseline, mandipropamid i profoksidim u ili na određenim proizvodima (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - Rok: 24. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za imazalil u ili na određenim proizvodima (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - Rok: 10. rujna 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine eruka kiseline i cijanovodične kiseline u određenoj hrani (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - Rok: 13. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina citrinina u dodacima prehrani na osnovi riže fermentirane crvenim kvascem Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u vezi sa salmonelom u mesu gmazova (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - Rok: 12. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga I., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjera iskorjenjivanja transmisivnih spongiformnih encefalopatija u koza i ugroženih pasmina (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - Rok: 12. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol i tembotrion u ili na određenim proizvodima (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - Rok: 3. rujna 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amitrol, fipronil, flupirsulfuron-metil, imazosulfuron, izoproturon, ortosulfamuron i triasulfuron u ili na određenim proizvodima (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - Rok: 13. rujna 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja aromatične tvari furan-2(5H)-on s popisa Unije (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - Rok: 18. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - Rok: 17. srpnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o referentnim vrijednostima za poduzimanje mjera za neodobrene farmakološki djelatne tvari prisutne u hrani životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Odluke 2005/34/EZ (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - Rok: 24. srpnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klormekvat u kultiviranim gljivama (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - Rok: 14. srpnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu daljnjih ispitivanja pozitivnih slučajeva transmisivnih spongiformnih encefalopatija u ovaca i koza (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - Rok: 12. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku njemačke jezične verzije Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - Rok: 10. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu za referentnu godinu 2020. (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - Rok: 13. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Direktiva Komisije o izmjeni priloga I., III., V. i VI. Direktivi 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi strogo tehničkih prilagodbi (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: JURI

- Direktiva Komisije o izmjeni prilogâ I., II. i III. Direktivi Vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, masne alkohole, florpirauksifen-benzil, fludioksonil, fluopiram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, piraflufen-etil, piridaben, S-abscizinsku kiselinu i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - Rok: 12. rujna 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o utvrđivanju petog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktive 2000/39/EZ (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Direktiva Komisije o izmjeni prilogâ II. i IV. Direktivi Vijeća 92/29/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - Rok: 10. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D062619/01 - 2019/2728(RPS) – Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Nacrt uredbe Komisije o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - Rok: 13. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1230/2012 u pogledu zahtjeva za homologaciju za određena motorna vozila opremljena izduženim kabinama te za aerodinamične naprave i opremu za motorna vozila i njihove prikolice (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - Rok: 11. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 u pogledu pomoćnih strategija za ograničenje emisija (AES), pristupanja informacijama o OBD sustavu vozila i informacijama za popravak i održavanje vozila, mjerenja emisija tijekom razdoblja pokretanja hladnog motora i uporabe prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS) za mjerenje broja čestica s obzirom na teška vozila (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - Rok: 13. listopada 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Posljednje ažuriranje: 28. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti