Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 13k
Sreda, 17. julij 2019 - Strasbourg

6. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede sledljivosti nekaterih živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti nekaterih nezaželenih snovi v živalski krmi (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, mandipropamid in profoksidim v ali na nekaterih proizvodih (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - rok: 24. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za imazalil v ali na nekaterih proizvodih (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - rok: 10. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti eruka kisline in cianovodikove kisline v nekaterih živilih (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti citrinina v prehranskih dopolnilih na osnovi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 v zvezi s salmonelo v mesu plazilcev (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - rok: 12. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog I, VII in VIII k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede ukrepov za izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri kozah in ogroženih pasmah (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - rok: 12. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol in tembotrion v ali na nekaterih proizvodih (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - rok: 3. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za amitrol, fipronil, flupirsulfuron-metil, imazosulfuron, izoproturon, ortosulfamuron in triasulfuron v ali na nekaterih proizvodih (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - rok: 13. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - rok: 18. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - rok: 17. julija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o referenčnih vrednostih za ukrepe za nedovoljene farmakološko aktivne snovi, prisotne v živilih živalskega izvora, in razveljavitvi Odločbe 2005/34/ES (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - rok: 24. julija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v gojenih gobah (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - rok: 14. julija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede nadaljnjih preiskav pozitivnih primerov transmisivne spongiformne encefalopatije pri ovcah in kozah (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - rok: 12. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku nemške jezikovne različice Uredbe (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - rok: 10. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno tehničnih prilagoditev (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, maščobne alkohole, fluorpirauksifen-benzil, fludioksonil, fluopiram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, piraflufen-etil, piridaben, S-abscizinsko kislino in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - rok: 12. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Direktiva Komisije o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - rok: 10. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1230/2012 glede zahtev za homologacijo določenih motornih vozil, opremljenih s podolgovatimi kabinami, ter aerodinamičnih naprav in opreme za motorna vozila in njihove priklopnike (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede pomožnih strategij za uravnavanje emisij, dostopa do informacij o vgrajeni napravi za diagnostiko ter popravilu in vzdrževanju vozila, merjenja emisij v času zagona hladnega motorja ter uporabe prenosnih sistemov za merjenje emisij za merjenje števila delcev pri težkih vozilih (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Zadnja posodobitev: 28. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov