Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 7k
Středa, 17. července 2019 - Štrasburk

13. Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Humanitární pomoc ve Středomoří (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Erik Marquardt za skupinu Verts/ALE, Harald Vilimsky za skupinu ID, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel a Juan Fernando López Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid k vedení rozpravy předchozím místopředsedou (předsedající poskytla upřesnění), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (předsedající připomněla pravidla chování poslanců), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook a Gianna Gancia.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos a Billy Kelleher.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza a Ibán García Del Blanco.

Vystoupili: Christos Stylianides a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.

Denní zasedání bylo přerušeno v 17:28.

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí