Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 7k
Kolmapäev, 17. juuli 2019 - Strasbourg

13. Humanitaarabi andmine Vahemerel (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Humanitaarabi andmine Vahemerel (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Erik Marquardt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ID nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid, kes osutas viisile, kuidas eelmine asepresident arutelu läbi viis (juhataja vastas talle), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (juhataja tuletas meelde parlamendiliikmete käitumisreegleid), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook ja Gianna Gancia.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos ja Billy Kelleher.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza ja Ibán García Del Blanco.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 17.28.)

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika