Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Woensdag 17 juli 2019 - Straatsburg

13. Humanitaire bijstand in het Middellandse Zeegebied (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Humanitaire bijstand in het Middellandse Zeegebied (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Erik Marquardt, namens de Verts/ALE-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ID-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel en Juan Fernando López Aguilar.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid over het verloop van het debat onder voorzitterschap van de vorige ondervoorzitter (de Voorzitter geeft toelichting), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (de Voorzitter wijst op de gedragsregels voor de leden), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook en Gianna Gancia.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos en Billy Kelleher.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza en Ibán García Del Blanco.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 17.28 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid