Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 7k
Środa, 17 lipca 2019 r. - Strasburg

13. Pomoc humanitarna na Morzu Śródziemnym (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Pomoc humanitarna na Morzu Śródziemnym (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Erik Marquardt w imieniu grupy Verts/ALE, Harald Vilimsky w imieniu grupy ID, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid w sprawie prowadzenia debaty przez poprzedniego wiceprzewodniczącego (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Magdalenę Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (Przewodnicząca przypomniała obowiązujące posłów zasady postępowania), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook i Gianna Gancia.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos i Billy Kelleher.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza i Ibán García Del Blanco.

Głos zabrali Christos Stylianides i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.28.)

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności