Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Miercuri, 17 iulie 2019 - Strasbourg

13. Asistența umanitară în zona Mării Mediterane (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Asistența umanitară în zona Mării Mediterane (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Erik Marquardt, în numele Grupului Verts/ALE, Harald Vilimsky, în numele Grupului ID, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel și Juan Fernando López Aguilar.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid cu privire la modul în care vicepreședintele precedent a condus dezbaterea (doamna președintă a oferit precizări), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (doamna președintă a reamintit regulile de conduită ale deputaților), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook și Gianna Gancia.

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

Au intervenit Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos și Billy Kelleher.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza și Ibán García Del Blanco.

Au intervenit Christos Stylianides și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 17.28.)

Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate