Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Streda, 17. júla 2019 - Štrasburg

13. Humanitárna pomoc v Stredozemí (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna pomoc v Stredozemí (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Erik Marquardt v mene skupiny Verts/ALE, Harald Vilimsky v mene skupiny ID, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel a Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid o vedení rozpravy predchádzajúcim podpredsedom (predsedajúca uviedla podrobnosti), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (predsedajúca pripomenula pravidlá správania sa poslancov), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook a Gianna Gancia.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos a Billy Kelleher.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza a Ibán García Del Blanco.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.28 h.)

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia