Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 5k
2019. július 17., Szerda - Strasbourg

15. Tiszta levegőjű zónák az uniós városokban (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Caroline Voaden, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia Limmer, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jorge Buxadé Villalba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Eleonora Evi, független.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pablo Arias Echeverría, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Andrey Novakov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Angel Dzhambazki és Kostas Papadakis.

Felszólal Hrisztosz Sztilianidesz és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. november 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat