Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Woensdag 17 juli 2019 - Straatsburg

15. Lage-emissiezones in EU-steden (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Caroline Voaden, namens de Renew-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia Limmer, namens de ID-Fractie, Jorge Buxadé Villalba, namens de ECR-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, en Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pablo Arias Echeverría, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Andrey Novakov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Angel Dzhambazki en Kostas Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid