Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Środa, 17 lipca 2019 r. - Strasburg

15. Strefy czystego powietrza w miastach UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Strefy czystego powietrza w miastach UE (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Caroline Voaden w imieniu grupy Renew, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, Jorge Buxadé Villalba w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL i Eleonora Evi niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pabla Ariasa Echeverríę, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Andrey Novakov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Angel Dzhambazki i Kostas Papadakis.

Głos zabrali Christos Stylianides i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności