Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Miercuri, 17 iulie 2019 - Strasbourg

15. Zone cu aer nepoluat în orașele UE (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Caroline Voaden, în numele Grupului Renew, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia Limmer, în numele Grupului ID, Jorge Buxadé Villalba, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, și Eleonora Evi, neafiliată.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pablo Arias Echeverría, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Andrey Novakov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Angel Dzhambazki și Kostas Papadakis.

Au intervenit Christos Stylianides și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 28 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate