Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 17 юли 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Внесени документи
 4.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 5.Делегирани актове (член 111 от Правилника за дейността)
 6.Мерки по прилагане (член 112 от Правилника за дейността)
 7.Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Време за гласуване
  
9.1.Числен състав на междупарламентарните делегации (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Поименен състав на междупарламентарните делегации
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Поименен състав на междупарламентарните делегации
Протокол (424 kb) Присъствен списък (65 kb) Резултати от гласувания (6 kb) Приложение 1 (245 kb) 
 
Протокол (424 kb) Присъствен списък (65 kb) Резултати от гласувания (6 kb) Приложение 1 (245 kb) 
 
Протокол (138 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (18 kb)    
 
Протокол (611 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (73 kb)    
Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност