Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 5.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 του Κανονισμού)
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 7.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Aριθμητική ισχύς των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Ονομαστική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Ονομαστική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
Συνοπτικά πρακτικά (424 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (5 kb) Παράρτημα 1 (245 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (18 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (610 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (67 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου