Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 17 juli 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 5.Delegerade akter (artikel 111 i arbetsordningen)
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Presentation av verksamhetsprogrammet för det finländska ordförandeskapet (debatt)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Omröstning
  
9.1.Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Humanitärt stöd i Medelhavsområdet (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Områden med ren luft i EU-städer (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna
Protokoll (404 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (5 kb) Bilaga 1 (243 kb) 
 
Protokoll (404 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (5 kb) Bilaga 1 (243 kb) 
 
Protokoll (134 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (17 kb)    
 
Protokoll (594 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (70 kb)    
Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy