Kazalo 
Zapisnik
XML 399kPDF 589kWORD 135k
Sreda, 17. julij 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 5.Delegirani akti (člen 111 Poslovnika)
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 7.Predstavitev programa dejavnosti finskega predsedstva Svetu (razprava)
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Številčna sestava medparlamentarnih delegacij (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Humanitarna pomoč v Sredozemlju (razprava)
 14.Nadaljevanje seje
 15.Območje čistega zraka v mestih EU (razprava)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Poimenska sestava medparlamentarnih delegacij
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Poimenska sestava medparlamentarnih delegacij


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.04.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Razmere v Hongkongu (2019/2732(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Alyn Smith, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alexandra Louise Phillips, Gina Dowding, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Viola von Cramon in Pierrette Herzberger-Fofana v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Hongkongu (B9-0013/2019);

—   Anna Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o razmerah v Hongkongu (B9-0015/2019);

—   Kati Piri in Tonino Picula v imenu skupine S&D o razmerah v Hongkongu (B9-0017/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Leila Chaibi, Miguel Urbán Crespo, María Eugenia Rodriguez Palop, Manon Aubry, Stelios Kouloglou in Anne-Sophie Pelletier v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Hongkongu (B9-0019/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE o razmerah v Hongkongu (B9-0021/2019);

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans in Marie Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o razmerah v Hongkongu (B9-0023/2019).

II.   Razmere na ameriško-mehiški meji (2019/2733(RSP))

—   Tineke Strik, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Magid Magid, Damien Carême, Yannick Jadot, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Niklas Nienaß, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Ellie Chowns, Grace O'Sullivan, Scott Ainslie, Salima Yenbou, Caroline Roose, Sarah Wiener, Reinhard Bütikofer in Pierrette Herzberger Fofana v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0014/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0024/2019);

—   Susanna Ceccardi, Gerolf Annemans, Georg Mayer, Lars Patrick Berg, Peter Kofod in Jérôme Rivière v imenu skupine ID o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0026/2019);

—   Kati Piri in Nacho Sanchez Amor v imenu skupine S&D o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0027/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Malin Björk, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Sira Rego, Stelios Kouloglou in Anne Sophie Pelletier v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0028/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, David Lega in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0029/2019);

—   Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans in Marie Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o razmerah na ameriško-mehiški meji (B9-0030/2019).

III.   Rusija, zlasti položaj okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (2019/2734(RSP))

—   Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Catherine Rowett, Viola Von Cramon Taubadel, Petra De Sutter, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Henrike Hahn, Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Gina Dowding in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE o Rusiji, zlasti o položaju okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (B9-0012/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz Wolski, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský in Witold Jan Waszczykowski v imenu skupine ECR o Rusiji, zlasti o položaju okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (B9-0016/2019);

—   Kati Piri in Isabel Santos v imenu skupine S&D o Rusiji, zlasti o položaju okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (B9-0018/2019);

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Manon Aubry, Stelios Kouloglou in Anne Sophie Pelletier v imenu skupine GUE/NGL o Rusiji, zlasti o položaju okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (B9-0020/2019);

—   Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari in Sandra Kalniete v imenu skupine PPE o Rusiji, zlasti o položaju okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (B9-0022/2019);

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache in Marie Pierre Vedrenne v imenu skupine Renew o Rusiji, zlasti o položaju okoljskih aktivistov in ukrajinskih političnih zapornikov (B9-0025/2019).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0001/2019 - C9-0014/2019 - 2019/2029(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0002/2019 - C9-0015/2019 - 2019/2030(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0003/2019 - C9-0016/2019 - 2019/2031(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0004/2019 - C9-0017/2019 - 2019/2032(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 09/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0005/2019 - C9-0021/2019 - 2019/2033(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 14/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0006/2019 - C9-0022/2019 - 2019/2034(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 15/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0007/2019 - C9-0024/2019 - 2019/2035(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 06/2019 - Oddelek III - Komisija (N9-0009/2019 - C9-0027/2019 - 2019/2038(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF 3/2019 – Oddelek IV - Sodišče (N9-0010/2019 - C9-0030/2019 - 2019/2040(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev V/AB-03/A/19 - Računsko sodišče (N9-0011/2019 - C9-0031/2019 - 2019/2043(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-04/C/19 - Računsko sodišče (N9-0012/2019 - C9-0032/2019 - 2019/2044(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-05/T/19 - Računsko sodišče (N9-0013/2019 - C9-0033/2019 - 2019/2045(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-06/T/19 - Računsko sodišče (N9-0014/2019 - C9-0034/2019 - 2019/2046(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-07/C/19 - Računsko sodišče (N9-0015/2019 - C9-0035/2019 - 2019/2047(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev V/AB-08/A/19 - Računsko sodišče (N9-0016/2019 - C9-0036/2019 - 2019/2048(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev V/AB-09/A/19 - Računsko sodišče (N9-0017/2019 - C9-0037/2019 - 2019/2049(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-10/C/19 - Računsko sodišče (N9-0018/2019 - C9-0038/2019 - 2019/2050(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev V/AB-11/A/19 - Računsko sodišče (N9-0019/2019 - C9-0039/2019 - 2019/2051(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-12/C/19 - Računsko sodišče (N9-0020/2019 - C9-0040/2019 - 2019/2052(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. INF 2/2019 - Odbor regij (N9-0021/2019 - C9-0046/2019 - 2019/2053(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev št. 1/2019 - Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (N9-0022/2019 - C9-0047/2019 - 2019/2054(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


4. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 6/2019, DEC 9/2019, DEC 11/2019, DEC 12/2019, DEC 14/2019 in DEC 15/2019 - Oddelek III – Komisija.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 32(1) in členom 31(6) finančne uredbe proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 10/2019 in DEC 13/2019 - Oddelek III – Komisija.


5. Delegirani akti (člen 111 Poslovnika)

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti opreme za balustrade in ograje, namenjene samo za preprečevanje padcev v gradbeništvu, ne pa za strukturno vertikalno obremenitev (C(2019)02029 – 2019/2660(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 meseci na zahtevo Sveta.

posredovano pristojnemu odboru: IMCO


6. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede sledljivosti nekaterih živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti nekaterih nezaželenih snovi v živalski krmi (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, mandipropamid in profoksidim v ali na nekaterih proizvodih (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - rok: 24. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za imazalil v ali na nekaterih proizvodih (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - rok: 10. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti eruka kisline in cianovodikove kisline v nekaterih živilih (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti citrinina v prehranskih dopolnilih na osnovi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 v zvezi s salmonelo v mesu plazilcev (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - rok: 12. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog I, VII in VIII k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede ukrepov za izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri kozah in ogroženih pasmah (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - rok: 12. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol in tembotrion v ali na nekaterih proizvodih (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - rok: 3. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za amitrol, fipronil, flupirsulfuron-metil, imazosulfuron, izoproturon, ortosulfamuron in triasulfuron v ali na nekaterih proizvodih (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - rok: 13. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - rok: 18. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - rok: 17. julija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o referenčnih vrednostih za ukrepe za nedovoljene farmakološko aktivne snovi, prisotne v živilih živalskega izvora, in razveljavitvi Odločbe 2005/34/ES (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - rok: 24. julija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v gojenih gobah (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - rok: 14. julija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede nadaljnjih preiskav pozitivnih primerov transmisivne spongiformne encefalopatije pri ovcah in kozah (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - rok: 12. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku nemške jezikovne različice Uredbe (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - rok: 10. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno tehničnih prilagoditev (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, maščobne alkohole, fluorpirauksifen-benzil, fludioksonil, fluopiram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, piraflufen-etil, piridaben, S-abscizinsko kislino in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - rok: 12. septembra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Direktiva Komisije o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - rok: 10. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1230/2012 glede zahtev za homologacijo določenih motornih vozil, opremljenih s podolgovatimi kabinami, ter aerodinamičnih naprav in opreme za motorna vozila in njihove priklopnike (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - rok: 11. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede pomožnih strategij za uravnavanje emisij, dostopa do informacij o vgrajeni napravi za diagnostiko ter popravilu in vzdrževanju vozila, merjenja emisij v času zagona hladnega motorja ter uporabe prenosnih sistemov za merjenje emisij za merjenje števila delcev pri težkih vozilih (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - rok: 13. oktobra 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


7. Predstavitev programa dejavnosti finskega predsedstva Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev programa dejavnosti finskega predsedstva Svetu (2019/2687(RSP))

Antti Rinne (predsedujoči Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Pascal Canfin v imenu skupine Renew, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Laura Huhtasaari v imenu skupine ID, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, Silvia Modig v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin samostojna poslanka, in Henna Virkkunen.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anna Fotyga, Martina Anderson, John David Edward Tennant, Dolors Montserrat, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Aileen McLeod, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Isabella Adinolfi, Ioan-Rareş Bogdan, Miapetra Kumpula-Natri, Luisa Porritt, Robert Roos, Diane Dodds, Tomas Tobé, Pedro Marques, Nicolae Ştefănuță, Dubravka Šuica, Udo Bullmann in Lefteris Christoforou.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Mauri Pekkarinen, Heidi Hautala, Ruža Tomašić, Petros Kokkalis, Edina Tóth, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Ellie Chowns, Mick Wallace, Seán Kelly, Margarida Marques, Loucas Fourlas in Maria Grapini.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

Govoril je Izaskun Bilbao Barandica o vodenju postopka pritegnitve pozornosti (predsednik je podal pojasnila).

Govorila sta Jyrki Katainen in Antti Rinne.

Razprava se je zaključila.

Govorila je Alessandra Moretti.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel zahtevo za naslednje imenovanje:

odbor AGRI: Adrian-Dragoş Benea namesto Andrea Cozzolina

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Številčna sestava medparlamentarnih delegacij (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 223 Poslovnika vložila konferenca predsednikov, o številčni sestavi medparlamentarnih delegacij (2019/2719(RSO)) (B9-0005/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2019)0003)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

(Seja je bila prekinjena ob 12.04.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Humanitarna pomoč v Sredozemlju (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Humanitarna pomoč v Sredozemlju (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Erik Marquardt v imenu skupine Verts/ALE, Harald Vilimsky v imenu skupine ID, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara samostojna poslanka, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel in Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid o tem, kako je predhodni podpredsednik vodil razpravo (predsedujoča je podala pojasnila), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (predsedujoča je opozorila na pravila vedenja poslancev), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook in Gianna Gancia.

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

Govorili so Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos in Billy Kelleher.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza in Ibán García Del Blanco.

Govorila sta Christos Stylianides in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 17.28.)


14. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.34.


15. Območje čistega zraka v mestih EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Caroline Voaden v imenu skupine Renew, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia Limmer v imenu skupine ID, Jorge Buxadé Villalba v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, in Eleonora Evi samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Pablo Arias Echeverría, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Andrey Novakov.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Angel Dzhambazki in Kostas Papadakis.

Govorila sta Christos Stylianides in Tytti Tuppurainen.

Razprava se je zaključila.


16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Renew prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor ECON: Dragoş Pîslaru namesto Olivierja Chastela

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


17. Poimenska sestava medparlamentarnih delegacij

Predsednik je sporočil, da je od političnih skupin in neodvisnih poslancev prejel imenovanja v medparlamentarne delegacije v skladu s členom 223 Poslovnika.

Poimenski seznami članov medparlamentarnih delegacij so objavljeni na spletišču Parlamenta in priloženi temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 17.7.2019).


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 640.119/OJJE).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 19.17.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Dionísio Bradford, Grant, Ochojska, Zambelli


Priloga 1 - Poimenska sestava medparlamentarnih delegacij

D01

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Delegación para la Cooperación Septentrional y para las Relaciones con Suiza y Noruega, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia y en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo (EEE)

Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Delegation für die Zusammenarbeit im Norden und für die Beziehungen zur Schweiz und zu Norwegen, im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Island und im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)

Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)

Izaslanstvo za sjevernu suradnju i za odnose sa Švicarskom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda i Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Az északi kapcsolatokért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-kooperazzjoni tat-Tramuntana u għar-relazzjonijiet mal-Iżvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Iżlanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Delegação para a Cooperação Setentrional e para as Relações com a Suíça e a Noruega, à Comissão Parlamentar Mista UE-Islândia e à Comissão Parlamentar Mista do Espaço Económico Europeu (EEE)

Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

(17 članov)

Člani

PPE (5)

      LINS Norbert

      McGUINNESS Mairead

      SANDER Anne

      SCHWAB Andreas

      TOMC Romana

S&D (3)

      DANIELSSON Johan

      KIRTON-DARLING Jude

      TOIA Patrizia

Renew (3)

      FEDERLEY Fredrick

      GAMON Claudia

      GRUDLER Christophe

Verts/ALE (3)

      BREYER Patrick

      GIEGOLD Sven

      McLEOD Aileen

ID (2)

      GARRAUD Jean-Paul

      PANZA Alessandro

ECR (1)

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

Namestniki

PPE (5)

      BERENDSEN Tom

      KALNIETE Sandra

      MAŽYLIS Doktor Professor Liudas

      POLFJÄRD Jessica

      THALER Barbara

S&D (3)

      ARA-KOVÁCS Attila

      GARCÍA MUÑOZ Isabel

      SCHALDEMOSE Christel

Renew (3)

      BOYER Gilles

      KOVAŘÍK Ondřej

      PEKKARINEN Mauri

Verts/ALE (3)

      DELBOS-CORFIELD Gwendoline

      DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

      JAKELIŪNAS Stasys

ID (2)

      HAIDER Roman

      LIZZI Elena

ECR (1)

      PROCACCINI Nicola

D02

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Delegación para las Relaciones con Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Delegation für die Beziehungen zu Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo

Délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo

An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin agus leis an gCosaiv

Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo

Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu

A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Delegação para as Relações com a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo

Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom

Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom

Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

(13 članov)

Člani

PPE (3)

      MANDL Lukas

      ŠUICA Professor Dubravka

      ZOVKO Željana

S&D (3)

      BURKHARDT Delara

      PICULA Tonino

      WARD Julie

Renew (2)

      BOYER Gilles

      TUDORACHE Dragoş

Verts/ALE (1)

      FRANZ Romeo

ID (1)

      ZAMBELLI Stefania

ECR (2)

      RZOŃCA Bogdan

      TOMAŠIĆ Ruža

NI (1)

      ROWLAND Robert Andrew

Namestniki

PPE (3)

      FALCĂ Gheorghe

      KALINOWSKI Jarosław

      WIELAND Rainer

S&D (3)

      FERRANDINO Giuseppe

      MORAES Claude

      VOLLATH Bettina

Renew (2)

      AL-SAHLANI Abir

      LONG Naomi

Verts/ALE (1)

      WIENER Sarah

ID (1)

      LECHANTEUX Julie

ECR (2)

      DZHAMBAZKI Angel

   ..........

NI (1)

      HABIB Ben

D03

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

Delegation im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Russland

Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee

Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

(31 članov)

Člani

PPE (6)

      BERLUSCONI Silvio

      JAHR Peter

      LEGA David

      PIEPER Markus

      POLLÁK Peter

      ZAGORAKIS Theodoros

S&D (7)

      ANDRIEU Eric

      ARA-KOVÁCS Attila

      BRGLEZ Milan

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

      GUALMINI Elisabetta

      HEINÄLUOMA Eero

      PIZARRO Manuel

Renew (4)

      GUETTA Bernard

      KATAINEN Elsi

      TOOM Yana

      TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

      ALLARD Christian

      HOLMGREN Pär

      ROWETT Catherine

ID (3)

      DA RE Gianantonio

      DE MAN Filip

      FEST Nicolaus

ECR (3)

      CZARNECKI Ryszard

      KUŹMIUK Zbigniew

      ROOS Robert

GUE/NGL (2)

      ARVANITIS Konstantinos

      OMARJEE Younous

NI (3)

      DE LUCY Belinda

      LAGOS Ioannis

      RADAČOVSKÝ Miroslav

Namestniki

PPE (6)

      PATRICIELLO Aldo

      SARVAMAA Petri

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      SEEKATZ Ralf

      ..........

      ..........

S&D (7)

      AMERIKS Andris

      BERGKVIST Erik

      ČÍŽ Miroslav

      KIRTON-DARLING Jude

      SCHUSTER Joachim

      SIDL Günther

      VITANOV Petar

Renew (4)

      DONÁTH Anna

      HORWOOD Martin

      MAXOVÁ Radka

      TRILLET-LENOIR Professor Véronique

Verts/ALE (3)

      HAUTALA Heidi

      NIINISTÖ Ville

      VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ID (3)

      DAVID Ivan

      JORON Virginie

      MEUTHEN Jörg

ECR (3)

      GEUKING Helmut

      TERTSCH Hermann

      ..........

GUE/NGL (2)

      DALY Clare

      GEORGIOU Giorgos

NI (3)

      KOLAKUŠIĆ Mislav

      SINČIĆ Ivan Vilibor

      WIDDECOMBE Right Honourable Ann

D04

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine

Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Ukraine

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee

Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Ukraine

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Úcráin

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine

Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete

Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina

Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Ucrânia

Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina

(16 članov)

Člani

PPE (5)

      BĂSESCU Traian

      BENJUMEA Isabel

      BUDA Daniel

      KALNIETE Sandra

      KUBILIUS Andrius

S&D (2)

      DOBREV Klára

      MILLER Leszek

Renew (2)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      ŠIMEČKA Michal

Verts/ALE (2)

      PEKSA Mikuláš

      VON CRAMON-TAUBADEL Viola

ID (1)

      GARRAUD Jean-Paul

ECR (2)

      GEUKING Helmut

      WASZCZYKOWSKI Witold Jan

GUE/NGL (1)

      HAZEKAMP Anja

NI (1)

      GILL Nathan

Namestniki

PPE (5)

      BOCSKOR Andrea

      BUZEK Professor Jerzy

      JAHR Peter

      POLLÁK Peter

      ŠTEFANEC Ivan

S&D (2)

      BENEA Adrian-Dragoş

      MIKSER Sven

Renew (2)

      HOJSÍK Martin

      KARLSBRO Karin

Verts/ALE (2)

      DE SUTTER Petra

      ROPĖ Bronis

ID (1)

      ZAMBELLI Stefania

ECR (2)

      KARSKI Professor Karol

      KUŹMIUK Zbigniew

GUE/NGL (1)

      ERNST Cornelia

NI (1)

      MONTEITH Brian

D05

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia

Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova

Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Moldau

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee

Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Mholdóiv

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove

Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete

Az EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië

Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia

Delegação à Comissão Parlamentar de Associação UE-Moldávia

Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko

Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

(14 članov)

Člani

PPE (3)

      BOGDAN Ioan-Rareş

      HALICKI Andrzej

      MUREŞAN Siegfried

S&D (3)

      BENEA Adrian-Dragoş

      TERHEŞ Cristian

      TUDOSE Mihai

Renew (2)

      GHINEA Cristian

      STRUGARIU Ramona

Verts/ALE (1)

      ŽDANOKA Tatjana

ID (1)

      BLAŠKO Hynek

ECR (1)

      JAKI Patryk

GUE/NGL (1)

      SCHOLZ Helmut

NI (2)

      KOLAKUŠIĆ Mislav

      PEDICINI Piernicola

Namestniki

PPE (3)

      ALEXANDROV YORDANOV Alexander

      BERNHUBER Alexander

      BILČÍK Vladimír

S&D (3)

      CALENDA Carlo

      GLUCKSMANN Raphaël

      GRAPINI Maria

Renew (2)

      BEARDER Catherine

      CIOLOȘ Dacian

Verts/ALE (1)

      ROPĖ Bronis

ID (1)

      REGIMENTI Luisa

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      ..........

NI (2)

      BULL David

      RADAČOVSKÝ Miroslav

D06

Делегация за връзки с Беларус

Delegación para las Relaciones con Bielorrusia

Delegace pro vztahy s Běloruskem

Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland

Delegation für die Beziehungen zu Belarus

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία

Delegation for relations with Belarus

Délégation pour les relations avec la Biélorussie

An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBealarúis

Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom

Delegazione per le relazioni con la Bielorussia

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju

Delegacija ryšiams su Baltarusija

A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarussja

Delegatie voor de betrekkingen met Belarus

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Delegação para as Relações com a Bielorrússia

Delegația pentru relațiile cu Belarus

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Delegacija za odnose z Belorusijo

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

(12 članov)

Člani

PPE (3)

      BOCSKOR Andrea

      FRANKOWSKI Tomasz

      MAŽYLIS Doktor Professor Liudas

S&D (2)

      BIEDROŃ Robert

      KREHL Constanze

Renew (2)

      HOOK Antony

      KARLSBRO Karin

Verts/ALE (1)

      VAN SPARRENTAK Kim

ID (1)

      BRUNA Annika

ECR (1)

      TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (1)

      SCHOLZ Helmut

NI (1)

      WIDDECOMBE Right Honourable Ann

Namestniki

PPE (3)

      ..........

      ..........

      ..........

S&D (2)

      MILLER Leszek

      ..........

Renew (2)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      FARRENG Laurence

Verts/ALE (1)

      ROPĖ Bronis

ID (1)

      MARIANI Thierry

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      ..........

NI (1)

      FOX Claire

D07

Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Armenia, en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Azerbaiyán y en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia

Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien

Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee

Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhpháirtíochta idir AE agus an Airméin, chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Asarbaiseáin agus chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an tSeoirsia

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije

Delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia

Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia

Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania

Delegação à Comissão Parlamentar de Parceria UE-Arménia, à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Azerbaijão e à Comissão Parlamentar de Associação UE-Geórgia

Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko

Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

(18 članov)

Člani

PPE (4)

      BERNHUBER Alexander

      JUKNEVIČIENĖ Rasa

      ŠOJDROVÁ Michaela

      TOMAC Eugen

S&D (4)

      AVRAM Carmen

      HAJŠEL Robert

      KALJURAND Marina

      VITANOV Petar

Renew (2)

      MELCHIOR Karen

      MIHAYLOVA Iskra

Verts/ALE (2)

      GREGOROVÁ Markéta

      WIENER Sarah

ID (2)

      GANCIA Gianna

      KUHS Joachim

ECR (2)

      FOTYGA Anna

      ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (1)

      KONEČNÁ Kateřina

NI (1)

      SONNEBORN Martin

Namestniki

PPE (4)

      JARUBAS Adam

      KANEV Radan

      VĂLEAN Adina-Ioana

      WALSMANN Marion

S&D (4)

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      SÁNCHEZ AMOR Nacho

      TERHEŞ Cristian

      UŠAKOVS Nils

Renew (2)

      ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

      USPASKICH Viktor

Verts/ALE (2)

      LAGODINSKY Sergey

      ..........

ID (2)

      BERG Lars Patrick

      MARIANI Thierry

ECR (2)

      MELBĀRDE Dace

      SZYDŁO Beata

GUE/NGL (1)

      MICHELS Martina

NI (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

D08

Делегация за връзки с Израел

Delegación para las Relaciones con Israel

Delegace pro vztahy s Izraelem

Delegationen for Forbindelserne med Israel

Delegation für die Beziehungen zu Israel

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Delegation for relations with Israel

Délégation pour les relations avec Israël

An Toscaireacht don chaidreamh le hIosrael

Izaslanstvo za odnose s Izraelom

Delegazione per le relazioni con Israele

Delegācija attiecībām ar Izraēlu

Delegacija ryšiams su Izraeliu

Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael

Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Delegação para as Relações com Israel

Delegația pentru relațiile cu Israel

Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Delegacija za odnose z Izraelom

Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Israel

(18 članov)

Člani

PPE (5)

      COLIN-OESTERLÉ Nathalie

      DEUTSCH Tamás

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      NOVAK Ljudmila

      TOBÉ Tomas

S&D (4)

      AVRAM Carmen

      LARROUTUROU Pierre

      PICIERNO Pina

      YONCHEVA Elena

Renew (3)

      BEER Nicola

      RIES Frédérique

      TUDORACHE Dragoş

Verts/ALE (1)

      DOWDING Gina

ID (2)

      BONFRISCO Anna

      LIMMER Sylvia

ECR (1)

      RUISSEN Bert-Jan

GUE/NGL (1)

      MICHELS Martina

NI (1)

      DODDS Diane

Namestniki

PPE (5)

      ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

      EHLER Christian

      KUBILIUS Andrius

      MARTUSCIELLO Fulvio

      NOVAKOV Andrey

S&D (4)

      BONAFÈ Simona

      BURKHARDT Delara

      KÖSTER Dietmar

      LIBERADZKI Bogusław

Renew (3)

      ANSIP Andrus

      CHRISTENSEN Asger

      VERHOFSTADT Guy

Verts/ALE (1)

      LANGENSIEPEN Katrin

ID (2)

      BLAŠKO Hynek

      COLLARD Gilbert

ECR (1)

      VONDRA Alexandr

GUE/NGL (1)

      KOKKALIS Petros

NI (1)

      FORMAN Lance

D09

Делегация за връзки с Палестина

Delegación para las Relaciones con Palestina

Delegace pro vztahy s Palestinou

Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Delegation für die Beziehungen zu Palästina

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Delegation for relations with Palestine

Délégation pour les relations avec la Palestine

An Toscaireacht don chaidreamh leis an bPalaistín

Izaslanstvo za odnose s Palestinom

Delegazione per le relazioni con la Palestina

Delegācija attiecībām ar Palestīnu

Delegacija ryšiams su Palestina

A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Delegação para as Relações com a Palestina

Delegația pentru relațiile cu Palestina

Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Delegacija za odnose s Palestino

Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Palestina

(18 članov)

Člani

PPE (3)

      EVREN Agnès

      PIETIKÄINEN Sirpa

      ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (4)

      LARROUTUROU Pierre

      PISAPIA Giuliano

      ..........

      ..........

Renew (3)

      BRUNET Sylvie

      CHABAUD Catherine

      PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (3)

      AUKEN Margrete

      EVANS Jill

      O'SULLIVAN Grace

ID (1)

      CECCARDI Susanna

GUE/NGL (2)

      KIZILYÜREK Niyazi

      PINEDA MARÍN Manu

NI (2)

      D'AMATO Rosa

      FORMAN Lance

Namestniki

PPE (3)

      KARAS Othmar

      ..........

      ..........

S&D (4)

      AGIUS SALIBA Alex

      HOWARTH John

      INCIR Evin

      MAJORINO Pierfrancesco

Renew (3)

      HOOK Antony

      MOHAMMED Shaffaq

      TOLLERET Irène

Verts/ALE (3)

      DOWDING Gina

      ROOSE Caroline

      ..........

ID (1)

      ..........

GUE/NGL (2)

      ANDERSON Martina

      MATIAS Marisa

NI (2)

      NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

      PUGH Jake

D10

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир

Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, incluidas la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos, la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Túnez y la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Argelia

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko

Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet

Delegation für die Beziehungen zu den Maghreb-Ländern und der Union des Arabischen Maghreb, unter anderem in den Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen EU-Marokko, EU-Tunesien und EU-Algerien

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, συμπεριλαμβανομένων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Μαρόκου, ΕΕ-Τυνησίας και ΕΕ-Αλγερίας

Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union, including the EU-Morocco, EU-Tunisia and EU-Algeria Joint Parliamentary Committees

Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe, y compris les commissions parlementaires mixtes UE-Maroc, UE-Tunisie et UE-Algérie

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Magraibe agus le hAontas na Magraibe Arabaí, lena n-áirítear Comhchoistí Parlaiminteacha idir AE agus Maracó, idir AE agus an Túinéis, agus idir AE agus an Ailgéir

Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom arapskog Magreba, uključujući Zajedničke parlamentarne odbore EU-a i Maroka, EU-a i Tunisa te EU-a i Alžira

Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās

Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga, įskaitant ES ir Maroko, ES ir Tuniso bei ES ir Alžyro jungtinius parlamentinius komitetus

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval, beleértve az EU–Marokkó, EU–Tunézia és EU–Algéria Parlamenti Vegyes Bizottságokat, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi, inklużi l-Kumitati Parlamentari Konġunti UE-Marokk, UE-Tuneżija u UE-Alġerija

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije

Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria

Delegação para as Relações com os Países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe, incluindo as Comissões Parlamentares Mistas UE-Marrocos, UE-Tunísia e UE-Argélia

Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko

Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba, vključno s skupnimi parlamentarnimi odbori EU-Maroko, EU-Tunizija in EU-Alžirija

Suhteista Maghreb-maihin ja Maghrebin arabiunioniin, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat, vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet

(18 članov)

Člani

PPE (4)

      ADEMOV Asim

      HORTEFEUX Brice

      POLČÁK Stanislav

      TRÓCSÁNYI László

S&D (4)

      COZZOLINO Andrea

      MALDONADO LÓPEZ Adriana

      MARQUES Pedro

      SCHMIT Nicolas

Renew (3)

      AZMANI Malik

      CHASTEL Olivier

      LOISEAU Nathalie

Verts/ALE (2)

      BRICMONT Saskia

      RIBA I GINER Diana

ID (2)

      BERG Lars Patrick

      LEBRETON Gilles

ECR (1)

      BUXADÉ VILLALBA Jorge

GUE/NGL (1)

      MAUREL Emmanuel

NI (1)

      CASTALDO Fabio Massimo

Namestniki

PPE (4)

      FERNANDES José Manuel

      OCHOJSKA Janina

      SKYTTEDAL Sara

      WEISS Pernille

S&D (4)

      BENIFEI Brando

      HOMS GINEL Alicia

      MARQUES Margarida

      SIPPEL Birgit

Renew (3)

      KELLER Fabienne

      NART Javier

      NETHSINGHA Lucy

Verts/ALE (2)

      SATOURI Mounir

      STRIK Tineke

ID (2)

      CIOCCA Angelo

      VUOLO Lucia

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      BOMPARD Manuel

NI (1)

      FARAGE Nigel

D11

Делегация за връзки с държавите от Машрек

Delegación para las Relaciones con los Países del Mashreq

Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene

Delegation für die Beziehungen zu den Maschrik-Ländern

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ

Delegation for relations with the Mashreq countries

Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Maisreice

Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka

Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashreq

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Delegação para as Relações com os Países do Maxereque

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

Delegacija za odnose z državami Mašreka

Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

(18 članov)

Člani

PPE (3)

      BELLAMY François-Xavier

      KYMPOUROPOULOS Stelios

      LENAERS Jeroen

S&D (5)

      BENIFEI Brando

      GARCÍA MUÑOZ Isabel

      ROBERTI Franco

      SANTOS Isabel

      SIPPEL Birgit

Renew (2)

      KELLER Fabienne

      VON WIESE Irina

Verts/ALE (2)

      LANGENSIEPEN Katrin

      MARQUARDT Erik

ID (2)

      JAMET France

      ZIMNIOK Bernhard

ECR (1)

      PROCACCINI Nicola

GUE/NGL (2)

      MATIAS Marisa

      PINEDA MARÍN Manu

NI (1)

      PUGH Jake

Namestniki

PPE (3)

      LUTGEN Benoît

      MILAZZO Giuseppe

      van DALEN Peter

S&D (5)

      DALLI Miriam

      DE CASTRO Paolo

      VOLLATH Bettina

      ZORRINHO Carlos

      ..........

Renew (2)

      GUETTA Bernard

      OETJEN Jan-Christoph

Verts/ALE (2)

      ALFONSI François

      NEUMANN Hannah

ID (2)

      BAY Nicolas

      TOVAGLIERI Isabella

ECR (1)

      KEMPA Beata

GUE/NGL (2)

      KOUNTOURA Elena

      VILLUMSEN Nikolaj

NI (1)

      ZULLO Marco

D12

Делегация за връзки с Арабския полуостров

Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga

Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

Delegation for relations with the Arab Peninsula

Délégation pour les relations avec la péninsule arabique

An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na hAraibe

Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom

Delegazione per le relazioni con la penisola arabica

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Delegação para as Relações com a Península Arábica

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabă

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

(15 članov)

Člani

PPE (5)

      CASA David

      KYRTSOS Georgios

      SIMON Sven

      TÓTH Edina

      VIRKKUNEN Henna

S&D (3)

      MANDA Claudiu

      MATIĆ Predrag Fred

      TARABELLA Marc

Renew (2)

      NETHSINGHA Lucy

      VOADEN Caroline Jane

Verts/ALE (1)

      NEUMANN Hannah

ID (1)

      ADINOLFI Matteo

ECR (2)

      LUNDGREN Peter

      VRECIONOVÁ Veronika

GUE/NGL (1)

      WALLACE Mick

Namestniki

PPE (5)

      BERGER Stefan

      BUŞOI Cristian-Silviu

      HÖLVÉNYI György

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (3)

      CHAHIM Mohammed

      ERTUG Ismail

      KAILI Eva

Renew (2)

      GOERENS Charles

      KYUCHYUK Ilhan

Verts/ALE (1)

      URTASUN Ernest

ID (1)

      BONFRISCO Anna

ECR (2)

      BIELAN Adam

      CZARNECKI Ryszard

GUE/NGL (1)

      OMARJEE Younous

D13

Делегация за връзки с Ирак

Delegación para las Relaciones con Irak

Delegace pro vztahy s Irákem

Delegationen for Forbindelserne med Irak

Delegation für die Beziehungen zu Irak

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ

Delegation for relations with Iraq

Délégation pour les relations avec l'Iraq

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráic

Izaslanstvo za odnose s Irakom

Delegazione per le relazioni con l'Iraq

Delegācija attiecībām ar Irāku

Delagacija ryšiams su Iraku

Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq

Delegatie voor de betrekkingen met Irak

Delegacja do spraw stosunków z Irakiem

Delegação para as Relações com o Iraque

Delegația pentru relațiile cu Irak

Delegácia pre vzťahy s Irakom

Delegacija za odnose z Irakom

Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Irak

(7 članov)

Člani

PPE (1)

      SKYTTEDAL Sara

S&D (1)

      RUIZ DEVESA Domènec

Renew (1)

      AL-SAHLANI Abir

Verts/ALE (1)

      GEESE Alexandra

ID (1)

      RINALDI Antonio Maria

ECR (1)

      WEIMERS Charlie

GUE/NGL (1)

      BARRENA ARZA Pernando

Namestniki

PPE (1)

      BELLAMY François-Xavier

S&D (1)

      BARTOLO Pietro

Renew (1)

      TOOM Yana

Verts/ALE (1)

      MARQUARDT Erik

ID (1)

      ..........

ECR (1)

      JURGIEL Krzysztof

GUE/NGL (1)

      ARVANITIS Konstantinos

D14

Делегация за връзки с Иран

Delegación para las Relaciones con Irán

Delegace pro vztahy s Íránem

Delegationen for Forbindelserne med Iran

Delegation für die Beziehungen zu Iran

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Delegation for relations with Iran

Délégation pour les relations avec l'Iran

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Iaráin

Izaslanstvo za odnose s Iranom

Delegazione per le relazioni con l'Iran

Delegācija attiecībām ar Irānu

Delegacija ryšiams su Iranu

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran

Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Delegação para as Relações com o Irão

Delegația pentru relațiile cu Iran

Delegácia pre vzťahy s Iránom

Delegacija za odnose z Iranom

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Iran

(11 članov)

Člani

PPE (3)

      POSPÍŠIL Jiří

      SALINI Massimiliano

      WIEZIK Michal

S&D (2)

      GUTELAND Jytte

      ..........

Renew (1)

      HORWOOD Martin

Verts/ALE (1)

      URTASUN Ernest

ID (1)

      MAYER Georg

GUE/NGL (1)

      ERNST Cornelia

NI (2)

      GLANCY James Alexander

      PATTEN Matthew Richard

Namestniki

PPE (3)

      HERBST Niclas

      ..........

      ..........

S&D (2)

      ROBERTI Franco

      RUIZ DEVESA Domènec

Renew (1)

      GADE Søren

Verts/ALE (1)

      BUCHNER Klaus

ID (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      WALLACE Mick

NI (2)

      HEAVER Michael Eric

      ROWLAND Robert Andrew

D15

Делегация за връзки със Съединените американски щати

Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Delegation for relations with the United States

Délégation pour les relations avec les États-Unis

An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe

Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Delegação para as Relações com os Estados Unidos

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

(63 članov)

Člani

PPE (16)

      ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

      CARVALHO Maria Da Graça

      DIDIER Geoffroy

      EHLER Christian

      HIDVÉGHI Balázs

      KARAS Othmar

      KOKALARI Arba

      LUTGEN Benoît

      MEIMARAKIS Vangelis

      METSOLA Roberta

      NIEBLER Professor Doktor Angelika

      NIEDERMAYER Luděk

      SIKORSKI Radosław

      TAJANI Antonio

      VĂLEAN Adina-Ioana

      WALSH Maria

S&D (13)

      BELKA Marek

      DIONÍSIO BRADFORD André Jorge

      GALVEZ MUÑOZ Doktor Professor Lina

      KÖSTER Dietmar

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      LALUCQ Aurore

      LIBERADZKI Bogusław

      NICA Dan

      PALMER Rory

      SANT Alfred

      TANG Paul

      TINAGLI Irene

      UŠAKOVS Nils

Renew (9)

      CHARANZOVÁ Dita

      CSEH Katalin

      HUITEMA Jan

      ĪJABS Ivars

      KELLEHER Billy

      NEWTON DUNN Bill

      SCHREINEMACHER Liesje

      ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

      VERHOFSTADT Guy

Verts/ALE (7)

      BLOSS Michael

      BÜTIKOFER Reinhard

      CUFFE Ciarán

      HAHN Henrike

      JAKELIŪNAS Stasys

      MAGID Magid

      TOUSSAINT Marie

ID (7)

      ANNEMANS Gerolf

      BIZZOTTO Mara

      HUHTASAARI Laura

      KRAH Maximilian

      MADISON Jaak

      RIVIÈRE Jérôme

      VILIMSKY Harald

ECR (6)

      EPPINK Derk Jan

      FIOCCHI Pietro

      KANKO Assita

      SZYDŁO Beata

      VONDRA Alexandr

      ZALEWSKA Anna

GUE/NGL (3)

      FIGUEIREDO NOBRE DE GUSMÃO José Guilherme

      PAPADIMOULIS Dimitrios

      SCHOLZ Helmut

NI (2)

      BEGHIN Tiziana

      FARAGE Nigel

Namestniki

PPE (16)

      BERLUSCONI Silvio

      BOGDAN Ioan-Rareş

      FITZGERALD Frances

      HÜBNER Danuta Maria

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      MAYDELL Eva

      McALLISTER David

      MELO Nuno

      MONTSERRAT Dolors

      MUREŞAN Siegfried

      PEREIRA Lídia

      SARVAMAA Petri

      ŠUICA Professor Dubravka

      SZÁJER József

      VINCZE Loránt

      ZOVKO Željana

S&D (13)

      BEŇOVÁ Monika

      CALENDA Carlo

      GEIER Jens

      GILL Neena

      GUTELAND Jytte

      HRISTOV Ivo

      JONES Jackie

      KALJURAND Marina

      LUENA César

      MALDONADO LÓPEZ Adriana

      MOLNÁR Csaba

      SCHIEDER Andreas

      WOLTERS Lara

Renew (9)

      BAUZÁ DÍAZ José Ramón

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      HLAVÁČEK Martin

      PETERSEN Morten

      PÎSLARU Dragoş

      ŠIMEČKA Michal

      SOLÍS PÉREZ Susana

      TORVALDS Nils

      YON-COURTIN Stéphanie

Verts/ALE (7)

      ANDRESEN Rasmus

      BOESELAGER Damian

      EICKHOUT Bas

      HOLMGREN Pär

      KOLAJA Marcel

      LAGODINSKY Sergey

      VANA Monika

ID (7)

      BRUNA Annika

      CECCARDI Susanna

      GANCIA Gianna

      HAIDER Roman

      JORON Virginie

      KOFOD Peter

      RINALDI Antonio Maria

ECR (6)

      AGUILAR Mazaly

      DZHAMBAZKI Angel

      McINTYRE Anthea

      MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

      VRECIONOVÁ Veronika

      WEIMERS Charlie

GUE/NGL (3)

      BARRENA ARZA Pernando

      CARTHY Matt

      OMARJEE Younous

NI (2)

      GYÖNGYÖSI Márton

      UHRÍK Milan

D16

Делегация за връзки с Канада

Delegación para las Relaciones con Canadá

Delegace pro vztahy s Kanadou

Delegationen for Forbindelserne med Canada

Delegation für die Beziehungen zu Kanada

Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Delegation for relations with Canada

Délégation pour les relations avec le Canada

An Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada

Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Delegazione per le relazioni con il Canada

Delegācija attiecībām ar Kanādu

Delegacija ryšiams su Kanada

A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada

Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Delegação para as Relações com o Canadá

Delegația pentru relațiile cu Canada

Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Delegacija za odnose s Kanado

Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Kanada

(16 članov)

Člani

PPE (4)

      BENTELE Hildegard

      MILLÁN MON Francisco José

      OLBRYCHT Jan

      ZARZALEJOS NIETO Francisco Javier

S&D (3)

      CALENDA Carlo

      MORENO SÁNCHEZ Javier

      WÖLKEN Tiemo

Renew (2)

      KOVAŘÍK Ondřej

      YON-COURTIN Stéphanie

Verts/ALE (2)

      ANDRESEN Rasmus

      BOESELAGER Damian

ID (2)

      MÉLIN Joëlle

      REGIMENTI Luisa

ECR (1)

      VAN OVERTVELDT Johan

GUE/NGL (1)

      SCHIRDEWAN Martin

NI (1)

      TICE Richard

Namestniki

PPE (4)

      FRANSSEN Cindy

      HAVA Mircea-Gheorghe

      HOHLMEIER Monika

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

S&D (3)

      DIONÍSIO BRADFORD André Jorge

      SPUREK Sylwia

      TINAGLI Irene

Renew (2)

      GLÜCK Andreas

      KATAINEN Elsi

Verts/ALE (2)

      BRICMONT Saskia

      PAULUS Jutta

ID (2)

      BRUNA Annika

      MAYER Georg

ECR (1)

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

GUE/NGL (1)

      GEORGOULIS Alexis

NI (1)

      HEAVER Michael Eric

D17

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия

Delegación para las Relaciones conla República Federativa de Brasil

Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

Delegation für die Beziehungen zur Föderativen Republik Brasilien

Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil

Délégation pour les relations avec la République fédérative du Brésil

An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle

Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom

Delegazione per le relazioni con la Repubblica federativa del Brasile

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika

A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii

Delegação para as relações com a República Federativa do Brasil

Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou

Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo

Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien

(14 članov)

Člani

PPE (3)

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      MELO Nuno

S&D (3)

      GUALTIERI Roberto

      PIZARRO Manuel

      REGNER Evelyn

Renew (2)

      BROPHY Jane

      DECERLE Jérémy

Verts/ALE (1)

      CAVAZZINI Anna

ID (1)

      ROUGÉ André

ECR (2)

      MAZUREK Beata

      RAFALSKA Elżbieta

GUE/NGL (1)

      BJÖRK Malin

NI (1)

      GIARRUSSO Dino

Namestniki

PPE (3)

      DOLESCHAL Christian Konrad

      LÓPEZ GIL Leopoldo

      SCHMIEDTBAUER Simone

S&D (3)

      BULLMANN Udo

      VAN BREMPT Kathleen

      ..........

Renew (2)

      HUITEMA Jan

      KARLESKIND Pierre

Verts/ALE (1)

      GEESE Alexandra

ID (1)

      BORCHIA Paolo

ECR (2)

      BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

      FIDANZA Carlo

GUE/NGL (1)

      URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

      WELLS James

D18

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central

Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Mittelamerikas

Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

Delegation for relations with the countries of Central America

Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir

Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike

Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale

Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

A Közép-Amerika országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

Delegação para as Relações com os Países da América Central

Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

(15 članov)

Člani

PPE (5)

      ARŁUKOWICZ Bartosz

      GIESEKE Jens

      KOPACZ Ewa

      LIESE Peter

      ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (3)

      BULLMANN Udo

      CHINNICI Caterina

      HOMS GINEL Alicia

Renew (2)

      LONG Naomi

      NART Javier

Verts/ALE (1)

      METZ Tilly

ID (1)

      HAKKARAINEN Teuvo

ECR (1)

      FITTO Raffaele

GUE/NGL (1)

      REGO Sira

NI (1)

      PIGNEDOLI Sabrina

Namestniki

PPE (5)

      CARVALHO Maria Da Graça

      FOURLAS Loucas

      POLČÁK Stanislav

      WIEZIK Michal

      ZVER Milan

S&D (3)

      BELKA Marek

      CERDAS Sara

      GRIFFIN Theresa

Renew (2)

      BRUNET Sylvie

      VON WIESE Irina

Verts/ALE (1)

      CAVAZZINI Anna

ID (1)

      JORON Virginie

ECR (1)

      ZALEWSKA Anna

GUE/NGL (1)

      GEORGOULIS Alexis

NI (1)

      GLANCY James Alexander

D19

Делегация за връзки с държавите от Андската общност

Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina

Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern der Andengemeinschaft

Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων

Delegation for relations with the countries of the Andean Community

Délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Chomhphobal na nAindéas

Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice

Delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina

Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Komunità Andina

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap

Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Delegação para as Relações com os Países da Comunidade Andina

Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva

Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

(12 članov)

Člani

PPE (4)

      del CASTILLO VERA Pilar

      DORFMANN Herbert

      FERBER Markus

      HANSEN Christophe

S&D (2)

      GARCIA DEL BLANCO Ibán

      TOIA Patrizia

Renew (2)

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      KARLESKIND Pierre

Verts/ALE (1)

      BITEAU Benoît

ID (1)

      REIL Guido

ECR (1)

      HANNAN Daniel

NI (1)

      WELLS James

Namestniki

PPE (4)

      ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

      LEWANDOWSKI Janusz

      LIESE Peter

      WIEZIK Michal

S&D (2)

      SANTOS Isabel

      SMERIGLIO Massimiliano

Renew (2)

      ĪJABS Ivars

      SEMEDO Monica

Verts/ALE (1)

      TOUSSAINT Marie

ID (1)

      CONTE Rosanna

ECR (1)

      KOPCIŃSKA Joanna Maria

NI (1)

      CORRAO Ignazio

D20

Делегация за връзки с Меркосур

Delegación para las Relaciones con Mercosur

Delegace pro vztahy s Mercosurem

Delegationen for Forbindelserne med MERCOSUR

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern des Mercosur

Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)

Delegation for relations with Mercosur

Délégation pour les relations avec le Mercosur

An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur

Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura

Delegazione per le relazioni con il Mercosur

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm

Delegacija ryšiams su MERCOSUR

A Mercosur országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru

Delegação para as relações com o Mercosul

Delegația pentru relațile cu Mercosur

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru

Delegacija za odnose z Mercosurjem

Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Mercosurländerna

(19 članov)

Člani

PPE (5)

      BUDA Daniel

      FERNANDES José Manuel

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      MELO Nuno

      WARBORN Jörgen

S&D (4)

      ANDRIEU Eric

      BISCHOFF Gabriele

      DE CASTRO Paolo

      GONZÁLEZ Mónica Silvana

Renew (3)

      CAÑAS Jordi

      NAGTEGAAL Caroline

      SÉJOURNÉ Stéphane

Verts/ALE (2)

      DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

      SCOTT CATO Molly

ID (1)

      LANCINI Oscar

ECR (2)

      MAZUREK Beata

      RAFALSKA Elżbieta

GUE/NGL (2)

      KOULOGLOU Stelios

      URBÁN CRESPO Miguel

Namestniki

PPE (5)

      DOLESCHAL Christian Konrad

      LÓPEZ GIL Leopoldo

      McGUINNESS Mairead

      SCHMIEDTBAUER Simone

      TAJANI Antonio

S&D (4)

      ANDROULAKIS Nikos

      GONZALEZ CASARES Nicolás

      GUALTIERI Roberto

      PIZARRO Manuel

Renew (3)

      CHARANZOVÁ Dita

      LØKKEGAARD Morten

      RAFAELA Samira

Verts/ALE (2)

      AINSLIE Scott

      O'SULLIVAN Grace

ID (1)

      CAMPOMENOSI Marco

ECR (2)

      BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

      FIDANZA Carlo

GUE/NGL (2)

      BJÖRK Malin

      PEREIRA Sandra

D21

Делегация за връзки с Япония

Delegación para las Relaciones con Japón

Delegace pro vztahy s Japonskem

Delegationen for Forbindelserne med Japan

Delegation für die Beziehungen zu Japan

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Delegation for relations with Japan

Délégation pour les relations avec le Japon

An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin

Izaslanstvo za odnose s Japanom

Delegazione per le relazioni con il Giappone

Delegācija attiecībām ar Japānu

Delegacija ryšiams su Japonija

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun

Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Delegação para as Relações com o Japão

Delegația pentru relațiile cu Japonia

Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Delegacija za odnose z Japonsko

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Japan

(24 članov)

Člani

PPE (5)

      BERGER Stefan

      JARUBAS Adam

      MAYDELL Eva

      ŠTEFANEC Ivan

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (6)

      GEIER Jens

      GILL Neena

      MORETTI Alessandra

      RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

      SCHALDEMOSE Christel

      SILVA PEREIRA Pedro

Renew (4)

      PEKKARINEN Mauri

      PÎSLARU Dragoş

      RIQUET Dominique

      TOLLERET Irène

Verts/ALE (2)

      GUERREIRO Francisco

      PAULUS Jutta

ID (3)

      FEST Nicolaus

      GRANT Valentino

      HUHTASAARI Laura

ECR (2)

      KOPCIŃSKA Joanna Maria

      TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (1)

      PELLETIER Anne-Sophie

NI (1)

      ADINOLFI Isabella

Namestniki

PPE (5)

      BENJUMEA Isabel

      DÜPONT Lena

      METSOLA Roberta

      MOTREANU Dan-Ştefan

      RADTKE Dennis

S&D (6)

      FERNÁNDEZ Jonás

      GRAPINI Maria

      KUMPULA-NATRI Miapetra

      LANGE Bernd

      PENKOVA Tsvetelina

      SANT Alfred

Renew (4)

      BENNION Phil

      PAET Urmas

      SCHREINEMACHER Liesje

      VAUTMANS Hilde

Verts/ALE (2)

      SEMSROTT Nico

      ..........

ID (3)

      CAMPOMENOSI Marco

      JAMET France

      VANDENDRIESSCHE Tom

ECR (2)

      JAKI Patryk

      ..........

GUE/NGL (1)

      HAZEKAMP Anja

NI (1)

      LONGWORTH John

D22

Делегация за връзки с Китайската народна република

Delegación para las Relaciones con la República Popular China

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Delegation for relations with the People's Republic of China

Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

An Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Delegação para as Relações com a República Popular da China

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

(37 članov)

Člani

PPE (9)

      de LANGE Esther

      FITZGERALD Frances

      HOHLMEIER Monika

      MONTSERRAT Dolors

      PEREIRA Lídia

      RESSLER Karlo

      SCHULZE Sven

      SPYRAKI Maria

      WINKLER Iuliu

S&D (9)

      BONAFÈ Simona

      ERTUG Ismail

      FUGLSANG Niels

      GEBHARDT Evelyne

      GRIFFIN Theresa

      MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

      MARQUES Margarida

      PLUMB Rovana

      WOLTERS Lara

Renew (5)

      CHRISTENSEN Asger

      in 't VELD Sophia

      KÖRNER Moritz

      SOLÍS PÉREZ Susana

      TRILLET-LENOIR Professor Véronique

Verts/ALE (4)

      BÜTIKOFER Reinhard

      DELLI Karima

      EICKHOUT Bas

      HAHN Henrike

ID (4)

      DAVID Ivan

      JALKH Jean-François

      LIMMER Sylvia

      TARDINO Annalisa

ECR (4)

      ROOKEN Rob

      STANCANELLI Raffaele

      TOBISZOWSKI Grzegorz

      ZĪLE Roberts

GUE/NGL (1)

      VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (1)

      EVI Eleonora

Namestniki

PPE (9)

      BOGOVIČ Franc

      KOPACZ Ewa

      MANDERS Antonius

      MILLÁN MON Francisco José

      PEETERS Kris

      PIEPER Markus

      WARBORN Jörgen

      WINZIG Angelika

      WISELER-LIMA Isabel

S&D (9)

      BERGKVIST Erik

      BRGLEZ Milan

      ČÍŽ Miroslav

      CUTAJAR Josianne

      RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

      SCHMIT Nicolas

      TARABELLA Marc

      UJHELYI István

      YONCHEVA Elena

Renew (5)

      DAVIES Chris

      FEDERLEY Fredrick

      LOISEAU Nathalie

      NAGTEGAAL Caroline

      TUDORACHE Dragoş

Verts/ALE (4)

      CHOWNS Ellie

      CUFFE Ciarán

      HOLMGREN Pär

      RIBA I GINER Diana

ID (4)

      BALDASSARRE Simona

      BASSO Alessandra

      MAYER Georg

      ..........

ECR (4)

      FRAGKOS Emmanouil

      KRASNODĘBSKI Zdzisław

      STEGRUD Jessica

      ..........

GUE/NGL (1)

      SCHOLZ Helmut

NI (1)

      DE LUCY Belinda

D23

Делегация за връзки с Индия

Delegación para las Relaciones con la India

Delegace pro vztahy s Indií

Delegationen for Forbindelserne med Indien

Delegation für die Beziehungen zu Indien

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Delegation for relations with India

Délégation pour les relations avec l'Inde

An Toscaireacht don chaidreamh leis an India

Izaslanstvo za odnose s Indijom

Delegazione per le relazioni con l'India

Delegācija attiecībām ar Indiju

Delegacija ryšiams su Indija

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja

Delegatie voor de betrekkingen met India

Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Delegação para as Relações com a Índia

Delegația pentru relațiile cu India

Delegácia pre vzťahy s Indiou

Delegacija za odnose z Indijo

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Indien

(23 članov)

Člani

PPE (5)

      FRANSSEN Cindy

      PATRICIELLO Aldo

      SEEKATZ Ralf

      THALER Barbara

      VINCZE Loránt

S&D (5)

      CHAHIM Mohammed

      JONES Jackie

      LUENA César

      MORAES Claude

      ..........

Renew (3)

      DHAMIJA Dinesh

      FARRENG Laurence

      GADE Søren

Verts/ALE (3)

      KOLAJA Marcel

      PETER-HANSEN Kira Marie

      SEMSROTT Nico

ID (2)

      BAY Nicolas

      JUVIN Herve

ECR (2)

      BOURGEOIS Geert

      VAN ORDEN Geoffrey

GUE/NGL (1)

      VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (2)

      JORDAN Christina Sheila

      SINČIĆ Ivan Vilibor

Namestniki

PPE (5)

      GIESEKE Jens

      MALDEIKIENĖ Aušra

      RANGEL Paulo

      SIKORSKI Radosław

      ZARZALEJOS NIETO Francisco Javier

S&D (5)

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

Renew (3)

      BUNTING Judith

      KÖRNER Moritz

      NEWTON DUNN Bill

Verts/ALE (3)

      BUCHNER Klaus

      CHOWNS Ellie

      DE SUTTER Petra

ID (2)

      BEIGNEUX Aurelia

      SARDONE Silvia

ECR (2)

      RUISSEN Bert-Jan

      TOBISZOWSKI Grzegorz

GUE/NGL (1)

      KOKKALIS Petros

NI (2)

      D'AMATO Rosa

      PHILLIPS Alexandra Lesley

D24

Делегация за връзки с Афганистан

Delegación para las Relaciones con Afganistán

Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan

Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν

Delegation for relations with Afghanistan

Délégation pour les relations avec l'Afghanistan

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Afganastáin

Izaslanstvo za odnose s Afganistanom

Delegazione per le relazioni con l'Afghanistan

Delegācija attiecībām ar Afganistānu

Delegacija ryšiams su Afganistanu

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Delegação para as Relações com o Afeganistão

Delegația pentru relațiile cu Afganistan

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

Delegacija za odnose z Afganistanom

Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

(7 članov)

Člani

PPE (1)

      EVREN Agnès

S&D (1)

      BORZAN Biljana

Renew (1)

      AUŠTREVIČIUS Petras

Verts/ALE (1)

      MARQUARDT Erik

ID (1)

      JORON Virginie

ECR (1)

      LEGUTKO Professor Ryszard Antoni

GUE/NGL (1)

      DALY Clare

Namestniki

PPE (1)

      ..........

S&D (1)

      ..........

Renew (1)

      BROPHY Jane

Verts/ALE (1)

      NIENASS Niklas

ID (1)

      ..........

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      WALLACE Mick

D25

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

Delegation for relations with the countries of South Asia

Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas

Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Delegação para as Relações com os Países da Ásia do Sul

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Delegacija za odnose z državami južne Azije

Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

(15 članov)

Člani

PPE (4)

      HAVA Mircea-Gheorghe

      MALDEIKIENĖ Aušra

      van DALEN Peter

      ZVER Milan

S&D (3)

      BORZAN Biljana

      HOWARTH John

      REGNER Evelyn

Renew (2)

      BENNION Phil

      MOHAMMED Shaffaq

Verts/ALE (1)

      DE SUTTER Petra

ID (1)

      ..........

ECR (1)

      MOBARIK Baroness Nosheena

GUE/NGL (1)

      MODIG Silvia

NI (2)

      HABIB Ben

      MUMMERY June Alison

Namestniki

PPE (4)

      del CASTILLO VERA Pilar

      VOSS Axel

      ZDECHOVSKÝ Tomáš

      ..........

S&D (3)

      CORBETT Richard

      GALVEZ MUÑOZ Doktor Professor Lina

      TAX Vera

Renew (2)

      CAÑAS Jordi

      MÜLLER Ulrike

Verts/ALE (1)

      AINSLIE Scott

ID (1)

      ..........

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      HAZEKAMP Anja

NI (2)

      OVERGAARD NIELSEN Henrik

      PATTEN Matthew Richard

D26

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südostasiens und dem Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN)

Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)

Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Delegação para as Relações com os Países do Sudeste Asiático e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

(26 članov)

Člani

PPE (7)

      BLAGA Vasile

      BUŞOI Cristian-Silviu

      CASPARY Daniel

      GYÜRK András

      KELLY Seán

      KÓSA Ádám

      LEWANDOWSKI Janusz

S&D (5)

      BALT Marek Paweł

      DANCE Seb

      JONGERIUS Agnes

      LANGE Bernd

      MOLNÁR Csaba

Renew (4)

      HAHN Svenja

      HAYER Valérie

      HOJSÍK Martin

      PAET Urmas

Verts/ALE (3)

      CHOWNS Ellie

      HAUTALA Heidi

      NIINISTÖ Ville

ID (3)

      ANDERSON Christine

      MARIANI Thierry

      VANDENDRIESSCHE Tom

ECR (3)

      BIELAN Adam

      PORĘBA Tomasz Piotr

      ZAHRADIL Jan

GUE/NGL (1)

      PELLETIER Anne-Sophie

Namestniki

PPE (7)

      DANJEAN Arnaud

      KARAS Othmar

      KOVATCHEV Andrey

      MARINESCU Marian-Jean

      NIEBLER Professor Doktor Angelika

      SCHULZE Sven

      VAIDERE Inese

S&D (5)

      DURA FERRANDIS Estrella

      FUGLSANG Niels

      KOHUT Łukasz Marcin

      NEUSER Norbert

      PISAPIA Giuliano

Renew (4)

      CANFIN Pascal

      GIBSON Barbara Ann

      ĪJABS Ivars

      MELCHIOR Karen

Verts/ALE (3)

      BÜTIKOFER Reinhard

      FREUND Daniel

      PETER-HANSEN Kira Marie

ID (3)

      LANCINI Oscar

      LAPORTE Hélène

      MAYER Georg

ECR (3)

      KLOC Izabela-Helena

      KRUK Elżbieta

      STANCANELLI Raffaele

GUE/NGL (1)

      BUSCHMANN Martin

D27

Делегация за връзки с Корейския полуостров

Delegación para las Relaciones con la Península de Corea

Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Delegation für die Beziehungen zur Koreanischen Halbinsel

Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο

Delegation for relations with the Korean Peninsula

Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré

Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom

Delegazione per le relazioni con la penisola coreana

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Delegação para as Relações com a Península da Coreia

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom

Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön

(12 članov)

Člani

PPE (2)

      EDTSTADLER Karoline

      RADTKE Dennis

S&D (1)

      FUGLSANG Niels

Renew (1)

      BUNTING Judith

Verts/ALE (1)

      CORMAND David

ID (1)

      CAMPOMENOSI Marco

ECR (1)

      MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

GUE/NGL (1)

      BUSCHMANN Martin

NI (4)

      BULLOCK Jonathan

      DAUBNEY Martin Edward

      HEAVER Michael Eric

      SONNEBORN Martin

Namestniki

PPE (2)

      NIEDERMAYER Luděk

      RADEV Emil

S&D (1)

      ..........

Renew (1)

      DHAMIJA Dinesh

Verts/ALE (1)

      GUERREIRO Francisco

ID (1)

      ..........

ECR (1)

      TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (1)

      BOMPARD Manuel

NI (4)

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

D28

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Delegación para las Relaciones con Australia y Nueva Zelanda

Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Delegation für die Beziehungen zu Australien und Neuseeland

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Delegation for relations with Australia and New Zealand

Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn

Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom

Delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Delegação para as Relações com a Austrália e a Nova Zelândia

Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

(12 članov)

Člani

PPE (3)

      ARIMONT Pascal

      DANJEAN Arnaud

      VOSS Axel

S&D (2)

      CUTAJAR Josianne

      PALMER Rory

Renew (2)

      LØKKEGAARD Morten

      MÜLLER Ulrike

Verts/ALE (1)

      VANA Monika

ID (1)

      KOFOD Peter

ECR (1)

      MELBĀRDE Dace

GUE/NGL (1)

      GEORGOULIS Alexis

NI (1)

      LOWE Rupert

Namestniki

PPE (3)

      MEIMARAKIS Vangelis

      THUN UND HOHENSTEIN Róża

      WINKLER Iuliu

S&D (2)

      BISCHOFF Gabriele

      GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Renew (2)

      HAHN Svenja

      RIQUET Dominique

Verts/ALE (1)

      VAN SPARRENTAK Kim

ID (1)

      BIZZOTTO Mara

ECR (1)

      ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (1)

      PELLETIER Anne-Sophie

NI (1)

      FERRARA Laura

D29

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

Delegation in den Ausschüssen für parlamentarische Kooperation EU-Kasachstan,EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan und EU-Tadschikistan sowie für die Beziehungen zuTurkmenistan und der Mongolei

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie

An Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Chasacstáin, idir AE agus an Chirgeastáin, idir AE agus an Úisbéiceastáin agus idir AE agus an Táidsíceastáin, agus don chaidreamh leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano ir ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Delegação às Comissões Parlamentares de Cooperação UE-Cazaquistão, UE-Quirguistão, UE-Usbequistão e UE-Tajiquistão e para as Relações com o Turquemenistão e a Mongólia

Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

(19 članov)

Člani

PPE (4)

      DOLESCHAL Christian Konrad

      GÁL Kinga

      MARTUSCIELLO Fulvio

      THUN UND HOHENSTEIN Róża

S&D (4)

      AMERIKS Andris

      CIMOSZEWICZ Włodzimierz

      SIDL Günther

      ..........

Renew (3)

      DAVIES Chris

      EROGLU Engin

      USPASKICH Viktor

Verts/ALE (2)

      NIENASS Niklas

      SMITH Alyn

ID (2)

      DAVID Ivan

      MARIANI Thierry

ECR (2)

      JURZYCA Eugen

      SARYUSZ-WOLSKI Jacek

GUE/NGL (1)

      BJÖRK Malin

NI (1)

      ENGLAND KERR Andrew

Namestniki

PPE (4)

      ARŁUKOWICZ Bartosz

      de LANGE Esther

      KÓSA Ádám

      TOMC Romana

S&D (4)

      CREȚU Corina

      MORETTI Alessandra

      ..........

      ..........

Renew (3)

      ALIEVA-VELI Atidzhe

      PEKKARINEN Mauri

      PORRITT Luisa

Verts/ALE (2)

      JAKELIŪNAS Stasys

      ŽDANOKA Tatjana

ID (2)

      HAIDER Roman

      ZIMNIOK Bernhard

ECR (2)

      ..........

      ..........

GUE/NGL (1)

      FERREIRA João

NI (1)

      WIDDECOMBE Right Honourable Ann

D30

Делегация за връзки с Южна Африка

Delegación para las Relaciones con Sudáfrica

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Delegation für die Beziehungen zu Südafrika

Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Delegation for relations with South Africa

Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Afraic Theas

Izaslanstvo za odnose s Južnom Afrikom

Delegazione per le relazioni con il Sudafrica

Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Delegação para as Relações com a África do Sul

Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Delegacija za odnose z Južno Afriko

Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

(15 članov)

Člani

PPE (4)

      ADAMOWICZ Magdalena

      MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

      MORTLER Marlene

      SCHNEIDER Christine

S&D (3)

      CERDAS Sara

      SCHUSTER Joachim

      TAX Vera

Renew (2)

      GLÜCK Andreas

      PORRITT Luisa

Verts/ALE (1)

      CARÊME Damien

ID (2)

      MEUTHEN Jörg

      TOVAGLIERI Isabella

ECR (1)

      McINTYRE Anthea

GUE/NGL (1)

      CARTHY Matt

NI (1)

      PHILLIPS Alexandra Lesley

Namestniki

PPE (4)

      ARIMONT Pascal

      EDTSTADLER Karoline

      KELLY Seán

      VERHEYEN Sabine

S&D (3)

      FRITZON Heléne

      GUALMINI Elisabetta

      NOICHL Maria

Renew (2)

      CIOLOȘ Dacian

      DLABAJOVÁ Martina

Verts/ALE (1)

      PETER-HANSEN Kira Marie

ID (2)

      HAIDER Roman

      VANDENDRIESSCHE Tom

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      BJÖRK Malin

NI (1)

      RONDINELLI Daniela

D31

Делегация за връзки с Панафриканския парламент

Delegación para las Relaciones con el Parlamento Panafricano

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament

Delegation für die Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament

Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Delegation for relations with the Pan-African Parliament

Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

An Toscaireacht don chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach

Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom

Delegazione per le relazioni con il Parlamento panafricano

Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu

Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu

A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Parlament Pan-Afrikan

Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Delegação para as Relações com o Parlamento Pan-Africano

Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom

Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

(12 članov)

Člani

PPE (4)

      BERENDSEN Tom

      JÁRÓKA Lívia

      MORANO Nadine

      VERHEYEN Sabine

S&D (3)

      ARENA Maria

      ..........

      ..........

Renew (2)

      ANSIP Andrus

      RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

Verts/ALE (1)

      HERZBERGER-FOFANA Pierrette

ID (1)

      OLIVIER Philippe

NI (1)

      STEDMAN-BRYCE Louis

Namestniki

PPE (4)

      DIDIER Geoffroy

      GAHLER Michael

      PIETIKÄINEN Sirpa

      SCHNEIDER Christine

S&D (3)

      HEIDE Hannes

      JONGERIUS Agnes

      ..........

Renew (2)

      DECERLE Jérémy

      VOADEN Caroline Jane

Verts/ALE (1)

      PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

ID (1)

      REIL Guido

NI (1)

      LOWE Rupert

DM01

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Macedonia del Norte

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Nordmazedonien

Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας

Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Macédoine du Nord

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Mhacadóin Thuaidh

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Macedonia del Nord

Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja ta' Fuq

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Macedónia do Norte

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija

Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien

(13 članov)

Člani

PPE (3)

      ALEXANDROV YORDANOV Alexander

      BILČÍK Vladimír

      WALSMANN Marion

S&D (3)

      PIRI Kati

      SCHIEDER Andreas

      ..........

Renew (2)

      ALIEVA-VELI Atidzhe

      JOVEVA Irena

Verts/ALE (1)

      STRIK Tineke

ID (1)

      CASANOVA Massimo

ECR (1)

      DZHAMBAZKI Angel

NI (2)

      NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

      REES-MOGG Annunziata Mary

Namestniki

PPE (3)

      OLBRYCHT Jan

      SPYRAKI Maria

      ..........

S&D (3)

      BORZAN Biljana

      PICIERNO Pina

      TUDOSE Mihai

Renew (2)

      CSEH Katalin

      GAMON Claudia

Verts/ALE (1)

      BREYER Patrick

ID (1)

      ..........

ECR (1)

      RZOŃCA Bogdan

NI (2)

      BULLOCK Jonathan

      PATTEN Matthew Richard

DM02

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Türkei

Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia

Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Turquia

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

(25 članov)

Člani

PPE (6)

      FOURLAS Loucas

      KEFALOGIANNIS Manolis

      SOKOL Tomislav

      VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

      WINZIG Angelika

      WISELER-LIMA Isabel

S&D (5)

      CREȚU Corina

      INCIR Evin

      MAJORINO Pierfrancesco

      MAVRIDES Costas

      SÁNCHEZ AMOR Nacho

Renew (4)

      EROGLU Engin

      HLAVÁČEK Martin

      KYUCHYUK Ilhan

      PETERSEN Morten

Verts/ALE (2)

      KUHNKE Alice

      LAGODINSKY Sergey

ID (2)

      CIOCCA Angelo

      JORON Virginie

ECR (2)

      BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

      JURGIEL Krzysztof

GUE/NGL (2)

      DEMIREL Özlem

      GEORGIOU Giorgos

NI (2)

      PAPADAKIS Kostas

      UHRÍK Milan

Namestniki

PPE (6)

      BENTELE Hildegard

      CASA David

      GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

      SALINI Massimiliano

      ŠOJDROVÁ Michaela

      TOBÉ Tomas

S&D (5)

      FUGLSANG Niels

      HEINÄLUOMA Eero

      PIRI Kati

      RÓNAI Sándor

      TERHEŞ Cristian

Renew (4)

      DONÁTH Anna

      GRUDLER Christophe

      RITCHIE Sheila

      STRUGARIU Ramona

Verts/ALE (2)

      DELBOS-CORFIELD Gwendoline

      YENBOU Salima

ID (2)

      BORCHIA Paolo

      REIL Guido

ECR (2)

      SLABAKOV Andrey

      ..........

GUE/NGL (2)

      ARVANITIS Konstantinos

      VILLUMSEN Nikolaj

NI (2)

      GIARRUSSO Dino

      REES-MOGG Annunziata Mary

DM03

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Mexiko

Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού

Delegation to the EU-Mexico Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus Meicsiceo

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico

Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-México

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

(14 članov)

Člani

PPE (4)

      CHRISTOFOROU Lefteris

      GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

      HÜBNER Danuta Maria

      POLFJÄRD Jessica

S&D (3)

      AGUILERA Clara

      LÓPEZ Javi

      SMERIGLIO Massimiliano

Renew (2)

      CANFIN Pascal

      GARICANO Luis

Verts/ALE (1)

      RIBA I GINER Diana

ID (1)

      BARDELLA Jordan

ECR (1)

      TERTSCH Hermann

GUE/NGL (1)

      RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (1)

      GEMMA Chiara

Namestniki

PPE (4)

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      GYŐRI Enikő

      HANSEN Christophe

      LINS Norbert

S&D (3)

      LEITÃO MARQUES Maria Manuel

      MANDA Claudiu

      REGNER Evelyn

Renew (2)

      KARLESKIND Pierre

      SÉJOURNÉ Stéphane

Verts/ALE (1)

      KELLER Ska

ID (1)

      LAPORTE Hélène

ECR (1)

      ZĪLE Roberts

GUE/NGL (1)

      CHAIBI Leila

NI (1)

      HARRIS Lucy Elizabeth

DM04

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

Delegation im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss EU-Chile

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an tSile

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile

Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Chile

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile

Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile

(15 članov)

Člani

PPE (4)

      HIDVÉGHI Balázs

      LÓPEZ GIL Leopoldo

      MILAZZO Giuseppe

      MOTREANU Dan-Ştefan

S&D (2)

      BARLEY Katarina

      GONZALEZ CASARES Nicolás

Renew (2)

      BAUZÁ DÍAZ José Ramón

      RAFAELA Samira

Verts/ALE (1)

      HÄUSLING Martin

ID (1)

      BUCHHEIT Markus

ECR (1)

      LEGUTKO Professor Ryszard Antoni

GUE/NGL (2)

      KIZILYÜREK Niyazi

      RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (2)

      BULL David

      HARRIS Lucy Elizabeth

Namestniki

PPE (4)

      FERBER Markus

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HETMAN Krzysztof

      SCHWAB Andreas

S&D (2)

      CHINNICI Caterina

      GARCIA DEL BLANCO Ibán

Renew (2)

      HAYER Valérie

      ZACHAROPOULOU Chrysoula

Verts/ALE (1)

      SCOTT CATO Molly

ID (1)

      ZANNI Marco

ECR (1)

      PORĘBA Tomasz Piotr

GUE/NGL (2)

      BARRENA ARZA Pernando

      PINEDA MARÍN Manu

NI (2)

      BEGHIN Tiziana

      FURORE Mario

DM05

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE

Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

Delegation im Parlamentarischen Ausschuss Cariforum-EU

Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ

Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh idir Cariforum agus AE

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a

Delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE

Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete

A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE

Delegação à Comissão Parlamentar CARIFORUM-UE

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU

Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU

(15 članov)

Člani

PPE (4)

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

S&D (3)

      ..........

      ..........

      ..........

Renew (2)

      BIJOUX Stéphane

      GOERENS Charles

Verts/ALE (2)

      CHOWNS Ellie

      HERZBERGER-FOFANA Pierrette

ID (1)

      PIRBAKAS Maxette

ECR (1)

      FRAGKOS Emmanouil

GUE/NGL (1)

      AUBRY Manon

NI (1)

      LONGWORTH John

Namestniki

PPE (4)

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

S&D (3)

      ..........

      ..........

      ..........

Renew (2)

      RAFAELA Samira

      VEDRENNE Marie-Pierre

Verts/ALE (2)

      ..........

      ..........

ID (1)

      VANDENDRIESSCHE Tom

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      ..........

NI (1)

      STEDMAN-BRYCE Louis

DM06

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Serbien

Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an tSeirbia

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Srbije

Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Sérvia

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija

ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

(15 članov)

Člani

PPE (3)

      BOGOVIČ Franc

      DELI Andor

      KALINOWSKI Jarosław

S&D (3)

      FAJON Tanja

      KOHUT Łukasz Marcin

      PENKOVA Tsvetelina

Renew (2)

      ARMAND Clotilde

      GROŠELJ Klemen

Verts/ALE (1)

      REINTKE Terry

ID (2)

      LECHANTEUX Julie

      ZANNI Marco

ECR (1)

      FIDANZA Carlo

GUE/NGL (1)

      KOKKALIS Petros

NI (2)

      FOX Claire

      RONDINELLI Daniela

Namestniki

PPE (3)

      ADEMOV Asim

      POSPÍŠIL Jiří

      ZAGORAKIS Theodoros

S&D (3)

      DOBREV Klára

      PICULA Tonino

      TANG Paul

Renew (2)

      FLEGO Valter

      MIHAYLOVA Iskra

Verts/ALE (1)

      DELBOS-CORFIELD Gwendoline

ID (2)

      DREOSTO Marco

      JAMET France

ECR (1)

      ..........

GUE/NGL (1)

      KONEČNÁ Kateřina

NI (2)

      TENNANT John David Edward

      TICE Richard

DM07

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien

Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Albanien

Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας

Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an Albáin

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije

Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Albânia

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija

Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien

(14 članov)

Člani

PPE (3)

      KANEV Radan

      KEFALOGIANNIS Manolis

      NOVAKOV Andrey

S&D (3)

      CIUHODARU Tudor

      FERRANDINO Giuseppe

      VOLLATH Bettina

Renew (2)

      BOTOŞ Vlad-Marius

      DONÁTH Anna

Verts/ALE (2)

      CUFFE Ciarán

      NIENASS Niklas

ID (1)

      CAROPPO Andrea

ECR (1)

      SLABAKOV Andrey

NI (2)

      KONSTANTINOU Athanasios

      ZULLO Marco

Namestniki

PPE (3)

      MORTLER Marlene

      RESSLER Karlo

      SANDER Anne

S&D (3)

      KAMMEREVERT Petra

      STANISHEV Sergei

      WÖLKEN Tiemo

Renew (2)

      ARMAND Clotilde

      KNOTEK Ondřej

Verts/ALE (2)

      FRANZ Romeo

      ..........

ID (1)

      BILDE Dominique

ECR (1)

      ..........

NI (2)

      DE LUCY Belinda

      PAPADAKIS Kostas

DM08

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro

Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro

Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Montenegro

Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου

Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus Montainéagró

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore

Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro

Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Montenegro

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora

Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro

(14 članov)

Člani

PPE (3)

      BILČÍK Vladimír

      DÜPONT Lena

      RANGEL Paulo

S&D (3)

      HAJŠEL Robert

      KAMMEREVERT Petra

      REGNER Evelyn

Renew (2)

      FLEGO Valter

      KNOTEK Ondřej

Verts/ALE (1)

      FREUND Daniel

ID (2)

      BILDE Dominique

      DREOSTO Marco

ECR (1)

      STEGRUD Jessica

NI (2)

      MONTEITH Brian

      REES-MOGG Annunziata Mary

Namestniki

PPE (3)

      DELI Andor

      DUDA Jarosław

      SOKOL Tomislav

S&D (3)

      MATIĆ Predrag Fred

      ..........

      ..........

Renew (2)

      BOTOŞ Vlad-Marius

      GROŠELJ Klemen

Verts/ALE (1)

      REINTKE Terry

ID (2)

      BERG Lars Patrick

      CAROPPO Andrea

ECR (1)

      ..........

NI (2)

      MUMMERY June Alison

      ROWLAND Robert Andrew

DA01

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

(78 članov)

Člani

PPE (18)

      AMARO Álvaro

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      FALCĂ Gheorghe

      GAHLER Michael

      GYŐRI Enikő

      HERBST Niclas

      HETMAN Krzysztof

      HÖLVÉNYI György

      KOVATCHEV Andrey

      ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

      MANDERS Antonius

      MARINESCU Marian-Jean

      OCHOJSKA Janina

      RADEV Emil

      SCHREIJER-PIERIK Annie

      VAIDERE Inese

      WEISS Pernille

      WIELAND Rainer

S&D (16)

      AGIUS SALIBA Alex

      ANDROULAKIS Nikos

      ARENA Maria

      BARTOLO Pietro

      BEŇOVÁ Monika

      DURA FERRANDIS Estrella

      FRITZON Heléne

      GILL Neena

      HEIDE Hannes

      LEITÃO MARQUES Maria Manuel

      LÓPEZ AGUILAR Doktor Professor Juan Fernando

      NEUSER Norbert

      NOICHL Maria

      PAPADAKIS Demetris

      VAN BREMPT Kathleen

      ZORRINHO Carlos

Renew (11)

      BEARDER Catherine

      DLABAJOVÁ Martina

      GIBSON Barbara Ann

      GOERENS Charles

      MAXOVÁ Radka

      OETJEN Jan-Christoph

      RITCHIE Sheila

      SEMEDO Monica

      VAUTMANS Hilde

      VEDRENNE Marie-Pierre

      ZACHAROPOULOU Chrysoula

Verts/ALE (8)

      AINSLIE Scott

      ALFONSI François

      BITEAU Benoît

      CORMAND David

      PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

      RIVASI Michèle

      ROOSE Caroline

      STRIK Tineke

ID (8)

      BASSO Alessandra

      BAY Nicolas

      BILDE Dominique

      GRISET Catherine

      MARIANI Thierry

      REIL Guido

      SARDONE Silvia

      ZIMNIOK Bernhard

ECR (6)

      ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

      KARSKI Professor Karol

      KEMPA Beata

      KLOC Izabela-Helena

      KRUK Elżbieta

      WIŚNIEWSKA Jadwiga

GUE/NGL (3)

      BOTENGA Marc

      FERREIRA João

      VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (8)

      ADINOLFI Isabella

      CORRAO Ignazio

      FERRARA Laura

      FURORE Mario

      GYÖNGYÖSI Márton

      OVERGAARD NIELSEN Henrik

      STEDMAN-BRYCE Louis

      TENNANT John David Edward

Namestniki

PPE (18)

      ADAMOWICZ Magdalena

      BLAGA Vasile

      CASPARY Daniel

      CHRISTOFOROU Lefteris

      FRANKOWSKI Tomasz

      GÁL Kinga

      GYÜRK András

      HALICKI Andrzej

      KARAS Othmar

      KOKALARI Arba

      LEGA David

      LENAERS Jeroen

      MANDL Lukas

      MORANO Nadine

      NOVAK Ljudmila

      SIMON Sven

      WALSH Maria

      ..........

S&D (16)

      BALT Marek Paweł

      BULLMANN Udo

      CIMOSZEWICZ Włodzimierz

      DANCE Seb

      GONZÁLEZ Mónica Silvana

      JONGERIUS Agnes

      KREHL Constanze

      MAVRIDES Costas

      OLEKAS Juozas

      SILVA PEREIRA Pedro

      WARD Julie

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

Renew (11)

      AZMANI Malik

      BEER Nicola

      BIJOUX Stéphane

      CHABAUD Catherine

      HAYER Valérie

      JOVEVA Irena

      KELLEHER Billy

      MÜLLER Ulrike

      PAGAZAURTUNDÚA Maite

      RIES Frédérique

      RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

Verts/ALE (8)

      HÄUSLING Martin

      HERZBERGER-FOFANA Pierrette

      URTASUN Ernest

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

ID (8)

      CASANOVA Massimo

      DONATO Francesca

      GRANT Valentino

      LAPORTE Hélène

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

ECR (6)

      FIOCCHI Pietro

      LEGUTKO Professor Ryszard Antoni

      MAZUREK Beata

      ..........

      ..........

      ..........

GUE/NGL (3)

      AUBRY Manon

      MODIG Silvia

      PAPADIMOULIS Dimitrios

NI (8)

      PHILLIPS Alexandra Lesley

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

DA02

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo

Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo

Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

(49 članov)

Člani

PPE (12)

      ADEMOV Asim

      BELLAMY François-Xavier

      COLIN-OESTERLÉ Nathalie

      EVREN Agnès

      HORTEFEUX Brice

      KYMPOUROPOULOS Stelios

      LENAERS Jeroen

      LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

      PIETIKÄINEN Sirpa

      POLČÁK Stanislav

      TOBÉ Tomas

      ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (10)

      AGIUS SALIBA Alex

      DE CASTRO Paolo

      GARCÍA MUÑOZ Isabel

      MAJORINO Pierfrancesco

      MALDONADO LÓPEZ Adriana

      MARQUES Margarida

      NOICHL Maria

      ROBERTI Franco

      SCHMIT Nicolas

      YONCHEVA Elena

Renew (7)

      AZMANI Malik

      BRUNET Sylvie

      CHABAUD Catherine

      CHASTEL Olivier

      KELLER Fabienne

      LOISEAU Nathalie

      PAGAZAURTUNDÚA Maite

Verts/ALE (5)

      ALFONSI François

      RIBA I GINER Diana

      ROOSE Caroline

      SATOURI Mounir

      YENBOU Salima

ID (5)

      BAY Nicolas

      DONATO Francesca

      MÉLIN Joëlle

      VUOLO Lucia

      ZIMNIOK Bernhard

ECR (3)

      BUXADÉ VILLALBA Jorge

      PROCACCINI Nicola

      RUISSEN Bert-Jan

GUE/NGL (3)

      BOMPARD Manuel

      KOUNTOURA Elena

      MATIAS Marisa

NI (4)

      D'AMATO Rosa

      DODDS Diane

      PUGH Jake

      ..........

Namestniki

PPE (12)

      ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

      CASA David

      EHLER Christian

      FERNANDES José Manuel

      KARAS Othmar

      LUTGEN Benoît

      MARTUSCIELLO Fulvio

      MILAZZO Giuseppe

      NOVAK Ljudmila

      OCHOJSKA Janina

      SOKOL Tomislav

      WEISS Pernille

S&D (10)

      BENIFEI Brando

      COZZOLINO Andrea

      DALLI Miriam

      INCIR Evin

      MARQUES Pedro

      PISAPIA Giuliano

      SANTOS Isabel

      SIDL Günther

      ..........

      ..........

Renew (7)

      ANSIP Andrus

      GUETTA Bernard

      HOOK Antony

      MOHAMMED Shaffaq

      NETHSINGHA Lucy

      TOLLERET Irène

      VERHOFSTADT Guy

Verts/ALE (5)

      AUKEN Margrete

      BRICMONT Saskia

      KUHNKE Alice

      MARQUARDT Erik

      ROWETT Catherine

ID (5)

      CECCARDI Susanna

      MARIANI Thierry

      ..........

      ..........

      ..........

ECR (3)

      KEMPA Beata

      ..........

      ..........

GUE/NGL (3)

      MAUREL Emmanuel

      MODIG Silvia

      VILLUMSEN Nikolaj

NI (4)

      CASTALDO Fabio Massimo

      ZULLO Marco

      ..........

      ..........

DA03

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika

Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

An Toscaireacht chun an Tionóil Pharlaimintigh idir an Eoraip agus Meiriceá Laidineach

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana

Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

(75 članov)

Člani

PPE (22)

      ARŁUKOWICZ Bartosz

      BUDA Daniel

      CHRISTOFOROU Lefteris

      del CASTILLO VERA Pilar

      DORFMANN Herbert

      FERBER Markus

      FERNANDES José Manuel

      GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

      GIESEKE Jens

      GONZÁLEZ PONS Esteban

      HANSEN Christophe

      HIDVÉGHI Balázs

      HÜBNER Danuta Maria

      KOPACZ Ewa

      LIESE Peter

      LÓPEZ GIL Leopoldo

      MELO Nuno

      MILAZZO Giuseppe

      MOTREANU Dan-Ştefan

      POLFJÄRD Jessica

      WARBORN Jörgen

      ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (14)

      AGUILERA Clara

      BULLMANN Udo

      CERDAS Sara

      CHINNICI Caterina

      GARCIA DEL BLANCO Ibán

      GONZÁLEZ Mónica Silvana

      GRIFFIN Theresa

      LEITÃO MARQUES Maria Manuel

      LÓPEZ Javi

      REGNER Evelyn

      SANTOS Isabel

      SMERIGLIO Massimiliano

      ..........

      ..........

Renew (11)

      BAUZÁ DÍAZ José Ramón

      BILBAO BARANDICA Izaskun

      CAÑAS Jordi

      CANFIN Pascal

      GARICANO Luis

      KARLESKIND Pierre

      LONG Naomi

      NAGTEGAAL Caroline

      NART Javier

      RAFAELA Samira

      SÉJOURNÉ Stéphane

Verts/ALE (6)

      CAVAZZINI Anna

      METZ Tilly

      O'SULLIVAN Grace

      RIBA I GINER Diana

      SCOTT CATO Molly

      TOUSSAINT Marie

ID (5)

      BALDASSARRE Simona

      BORCHIA Paolo

      HAIDER Roman

      HAKKARAINEN Teuvo

      LAPORTE Hélène

ECR (6)

      FITTO Raffaele

      HANNAN Daniel

      LEGUTKO Professor Ryszard Antoni

      MAZUREK Beata

      RAFALSKA Elżbieta

      TERTSCH Hermann

GUE/NGL (6)

      BJÖRK Malin

      CHAIBI Leila

      PEREIRA Sandra

      PINEDA MARÍN Manu

      RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

      URBÁN CRESPO Miguel

NI (5)

      BEGHIN Tiziana

      CORRAO Ignazio

      FURORE Mario

      GEMMA Chiara

      PIGNEDOLI Sabrina

Namestniki

PPE (22)

      ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

      CARVALHO Maria Da Graça

      DOLESCHAL Christian Konrad

      ESTARÀS FERRAGUT Rosa

      FOURLAS Loucas

      GYŐRI Enikő

      HETMAN Krzysztof

      LEWANDOWSKI Janusz

      LINS Norbert

      McGUINNESS Mairead

      POLČÁK Stanislav

      SCHMIEDTBAUER Simone

      SCHWAB Andreas

      TAJANI Antonio

      WIEZIK Michal

      ZVER Milan

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

S&D (14)

      GUALTIERI Roberto

      PIZARRO Manuel

      TOIA Patrizia

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

Renew (11)

      BRUNET Sylvie

      CHARANZOVÁ Dita

      HAYER Valérie

      ĪJABS Ivars

      LØKKEGAARD Morten

      SEMEDO Monica

      VON WIESE Irina

      ZACHAROPOULOU Chrysoula

      ..........

      ..........

      ..........

Verts/ALE (6)

      HÄUSLING Martin

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

ID (5)

      ADINOLFI Matteo

      CASANOVA Massimo

      MAYER Georg

      RINALDI Antonio Maria

      TARDINO Annalisa

ECR (6)

      BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

      FIDANZA Carlo

      KOPCIŃSKA Joanna Maria

      PORĘBA Tomasz Piotr

      ZALEWSKA Anna

      ZĪLE Roberts

GUE/NGL (6)

      BARRENA ARZA Pernando

      GEORGOULIS Alexis

      KIZILYÜREK Niyazi

      KOULOGLOU Stelios

      REGO Sira

      ..........

NI (5)

      GLANCY James Alexander

      HARRIS Lucy Elizabeth

      ..........

      ..........

      ..........

DA04

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest

Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

(60 članov)

Člani

PPE (15)

      BĂSESCU Traian

      BENJUMEA Isabel

      BERNHUBER Alexander

      BOCSKOR Andrea

      BOGDAN Ioan-Rareş

      DUDA Jarosław

      FRANKOWSKI Tomasz

      HALICKI Andrzej

      JUKNEVIČIENĖ Rasa

      KALNIETE Sandra

      KUBILIUS Andrius

      MAŽYLIS Doktor Professor Liudas

      MUREŞAN Siegfried

      ŠOJDROVÁ Michaela

      TOMAC Eugen

S&D (11)

      AVRAM Carmen

      BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

      HAJŠEL Robert

      KALJURAND Marina

      MIKSER Sven

      PICULA Tonino

      SÁNCHEZ AMOR Nacho

      UŠAKOVS Nils

      VITANOV Petar

      ..........

      ..........

Renew (8)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      CIOLOȘ Dacian

      HOOK Antony

      KARLSBRO Karin

      MELCHIOR Karen

      MIHAYLOVA Iskra

      ŠIMEČKA Michal

      STRUGARIU Ramona

Verts/ALE (6)

      GREGOROVÁ Markéta

      LAGODINSKY Sergey

      ROPĖ Bronis

      ..........

      ..........

      ..........

ID (5)

      BEIGNEUX Aurelia

      CONTE Rosanna

      HAIDER Roman

      JORON Virginie

      ..........

ECR (6)

      FOTYGA Anna

      GEUKING Helmut

      JAKI Patryk

      TOMAŠEVSKI Valdemar

      WASZCZYKOWSKI Witold Jan

      ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (4)

      HAZEKAMP Anja

      KONEČNÁ Kateřina

      MICHELS Martina

      SCHOLZ Helmut

NI (5)

      BULL David

      FOX Claire

      GILL Nathan

      PEDICINI Piernicola

      SONNEBORN Martin

Namestniki

PPE (15)

      ALEXANDROV YORDANOV Alexander

      BILČÍK Vladimír

      BUZEK Professor Jerzy

      JAHR Peter

      JARUBAS Adam

      KANEV Radan

      POLLÁK Peter

      ŠTEFANEC Ivan

      VĂLEAN Adina-Ioana

      WALSMANN Marion

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

S&D (11)

      GRAPINI Maria

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

Renew (8)

      BEARDER Catherine

      FARRENG Laurence

      GHINEA Cristian

      HOJSÍK Martin

      ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

      USPASKICH Viktor

      ..........

      ..........

Verts/ALE (6)

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

ID (5)

      DA RE Gianantonio

      PANZA Alessandro

      ..........

      ..........

      ..........

ECR (6)

      KARSKI Professor Karol

      KUŹMIUK Zbigniew

      MELBĀRDE Dace

      SZYDŁO Beata

      ..........

      ..........

GUE/NGL (4)

      ..........

      ..........

      ..........

      ..........

NI (5)

      CASTALDO Fabio Massimo

      MONTEITH Brian

      WIDDECOMBE Right Honourable Ann

      ..........

      ..........

DA05

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Delegation für die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung der NATO

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly

Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN

An Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach ECAT

Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a

Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO

Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da NATO

Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO

Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO

Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

(10 članov)

Člani

PPE (3)

      BUZEK Professor Jerzy

      McALLISTER David

      PEETERS Kris

S&D (2)

      MIKSER Sven

      RÓNAI Sándor

Renew (2)

      AUŠTREVIČIUS Petras

      LOISEAU Nathalie

Verts/ALE (1)

      SATOURI Mounir

ID (1)

      BERG Lars Patrick

ECR (1)

      FOTYGA Anna

Namestniki

PPE (3)

      JUKNEVIČIENĖ Rasa

      KYRTSOS Georgios

      ..........

S&D (2)

      KAILI Eva

      OLEKAS Juozas

Renew (2)

      GROŠELJ Klemen

      HORWOOD Martin

Verts/ALE (1)

      GREGOROVÁ Markéta

ID (1)

      RIVIÈRE Jérôme

ECR (1)

      AGUILAR Mazaly

Zadnja posodobitev: 28. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov