Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0013/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 3.1
CRE 18/07/2019 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0004

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

3.1. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Οι Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman και Antony Hook παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jordan Bardella, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini και Phil Bennion.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου