Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0014/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0005

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

3.2. Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 και B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Οι Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima και Sheila Ritchie παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Λαγός, μη εγγεγραμμένος, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Jackie Jones και Irina Von Wiese.

Παρεμβαίνει οι Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου