Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 17.7.2019 г.)


3.1. Положението в Хонконг

Предложения за резолюция B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 и B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman и Antony Hook представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, и Jordan Bardella, от името на групата ID.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Maria Grapini и Phil Bennion.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 18.7.2019 г.


3.2. Положението по границата между САЩ и Мексико

Предложения за резолюция B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 и B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima и Sheila Ritchie представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Karen Melchior, от името на групата Renew, Susanna Ceccardi, от името на групата ID, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Jackie Jones и Irina Von Wiese.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 18.7.2019 г.

(Продължение на разискването: вж. точка 5 от протокола от 18.7.2019 г.)

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност