Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. juli 2019 - Strasbourg

3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 17.7.2019).


3.1. Situationen i Hong Kong

Forslag til beslutning B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 og B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman og Antony Hook forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen og Jordan Bardella for ID-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Maria Grapini og Phil Bennion.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen, for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 18.7.2019.


3.2. Situationen ved grænsen mellem USA og Mexico

Forslag til beslutning B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 og B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima og Sheila Ritchie forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Karen Melchior for Renew-Gruppen, Susanna Ceccardi for ID-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Ioannis Lagos, løsgænger, og Maria Arena.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Jackie Jones og Irina Von Wiese.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen, for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 18.7.2019.

(Fortsættelse af forhandlingen: se punkt 5 i protokollen af 18.7.2019)

Seneste opdatering: 28. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik