Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 8k
Czwartek, 18 lipca 2019 r. - Strasburg

3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.7.2019)


3.1. Sytuacja w Hongkongu

Projekty rezolucji B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 i B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman i Antony Hook przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D i Jordan Bardella w imieniu grupy ID.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Maria Grapini i Phil Bennion.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 18.7.2019.


3.2. Sytuacja na granicy USA-Meksyk

Projekty rezolucji B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 i B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima i Sheila Ritchie przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Karen Melchior w imieniu grupy Renew, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Ioannis Lagos niezrzeszony i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Jackie Jones i Irina Von Wiese.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji, w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 18.7.2019.

(Ciąg dalszy debaty: zob. pkt 5 protokołu z dnia 18.7.2019)

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności