Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. júla 2019 - Štrasburg

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 17.7.2019 .)


3.1. Situácia v Hongkongu

Návrhy uznesenia B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 a B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman a Antony Hook uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D a Jordan Bardella v mene skupiny ID.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Grapini a Phil Bennion.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie, v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 18.7.2019.


3.2. Situácia na hranici medzi USA a Mexikom

Návrhy uznesenia B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 a B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima a Sheila Ritchie uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Karen Melchior v mene skupiny Renew, Susanna Ceccardi v mene skupiny ID, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Ioannis Lagos – nezaradený poslanec a Maria Arena.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Jackie Jones a Irina Von Wiese.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie, v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 18.7.2019.

(Pokračovanie v rozprave: pozri bod 5 zápisnice zo dňa 18.7.2019)

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia