Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 juli 2019 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.7.2019.)


3.1. Situationen i Hong Kong

Resolutionsförslag B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 och B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman och Antony Hook redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, och Jordan Bardella för ID-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Grapini och Phil Bennion.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 18.7.2019.


3.2. Situationen vid gränsen mellan USA och Mexiko

Resolutionsförslag B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 och B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima och Sheila Ritchie redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Karen Melchior för Renew-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Ioannis Lagos, grupplös, och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Jackie Jones och Irina Von Wiese.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 18.7.2019.

(Andra delen av debatten: se punkt 5 i protokollet av den 18.7.2019)

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy