Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: вж. точка 3 от протокола от 18.7.2019 г.)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 17.7.2019 г.)


5.1. Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Предложения за резолюция B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 и B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler и Ramona Strugariu представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, и Bronis Ropė.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията, от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 18.7.2019 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Sophia in 't Veld, Claire Fox (председателят направи уточнения), Romeo Franz и Marco Zanni.

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност