Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Čtvrtek, 18. července 2019 - Štrasburk

5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: viz bod 3 zápisu ze dne 18.7.2019)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 17.7.2019.)


5.1. Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Návrhy usnesení B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 a B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler a Ramona Strugariu uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, a Bronis Ropė.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 18.7.2019.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Sophia in 't Veld, Claire Fox (předsedající poskytla upřesnění), Romeo Franz a Marco Zanni.

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí