Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Neljapäev, 18. juuli 2019 - Strasbourg

5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: vt 18.7.2019 protokollipunkt 3).

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.7.2019 protokollipunkt 2.)


5.1. Venemaa, eelkõige mis puutub keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorda

Resolutsiooni ettepanekud B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 ja B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler ja Ramona Strugariu tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Andrius Kubilius fraktsiooni PPE nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Bronis Ropė.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.7.2019 protokollipunkt 7.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Sophia in 't Veld, Claire Fox (juhataja vastas talle), Romeo Franz ja Marco Zanni.

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika