Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)

(keskustelun alku: ks. istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 3)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.7.2019, kohta 2.)


5.1. Venäjä ja erityisesti ympäristöaktivistien ja ukrainalaisten poliittisten vankien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 ja B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler ja Ramona Strugariu esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Bronis Ropė.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.7.2019, kohta 7.3.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld, Claire Fox (puhemies täsmensi asiaa), Romeo Franz ja Marco Zanni.

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö