Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Donderdag 18 juli 2019 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: zie punt 3 van de notulen van 18.7.2019)

(Zie punt 2 van de notulen van 17.7.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen

Ontwerpresoluties B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 en B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler en Ramona Strugariu lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie, namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 18.7.2019.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld, Claire Fox (de Voorzitter geeft een toelichting), Romeo Franz en Marco Zanni.

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid